Κρήτη

Κρήτη: Δήμαρχος ζητά αλλαγή του νόμου για πολιτικούς γάμους

Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τους πολιτικούς γάμους ζητά ο Δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, μέσω επιστολής προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη.

Η επιστολή εστάλη με αφορμή τις αλλαγές, που προωθούνται σε κεντρικό επίπεδο και θα αφορούν και στους πολιτικούς γάμους.

Στην εν λόγω επιστολή, επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, δεδομένης της δυναμικά αυξανόμενης προτίμησης των ζευγαριών προς τον πολιτικό γάμο, την ανάγκη επέκτασης του ωραρίου τέλεσης αυτών και τη δυνατότητα πραγματοποίησης της τελετής σε περισσότερα του ενός - όπως ισχύει έως τώρα - δημοτικά κτίρια, καθώς ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει μεν να είναι ενεργός αλλά και ορθολογικά νομοθετημένος.

Σημειώνεται ότι, μια μεταβολή στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των ροών του γαμήλιου τουρισμού, κυρίως προς τους τουριστικούς Δήμους της χώρας, εμπλουτίζοντας τις επιλογές για παροχές, χωρίς όμως παράλληλα να καταργεί την υφιστάμενη επιλογή ενός ζευγαριού για τέλεση γάμου στο Δημαρχείο, καταβάλλοντας το νόμιμο παράβολο.

Σχόλια