Κρήτη

Στη Μάλτα κρητική εταιρεία τεχνολογίας

Με τα ελληνικά χρώματα μεταβαίνει στην Μάλτα η ελληνική start up από την Κρήτη Openihnos, στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων στις 5 και 6 Απριλίου.

Με τα ελληνικά χρώματα μεταβαίνει στην Μάλτα η ελληνική start up από την Κρήτη Openihnos, στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων στις 5 και 6 Απριλίου του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMPET), με τη συμμετοχή των υπουργών Ανταγωνιστικότητας όλων των χωρών της ΕΕ - πραγματοποιείται στο πλαίσιο την Μαλτέζικης προεδρίας.

Η επιλογή της Openichnos από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συμμετάσχει στην Μάλτα με στόχο την συμμετοχή στις εργασίες του Συμβουλίου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Startups σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η ενδυνάμωση της καινοτομίας και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας, αναφέρει ο CEO της Ηρακλειώτικης Startup Γιώργος Κούτρας.

Η ενδυνάμωση του οικοσυστήματος των Startups είναι βασική προτεραιότητα της Μαλτέζικης προεδρίας και αυτή η συνάντηση έχει ως σκοπό την προβολή προς τους υπουργούς του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ευρωπαϊκές Startups.

Η OpenIchnos βρίσκεται στην τελική φάση της παραγωγής των συσκευών εντοπισμού σκαφών αναψυχής με το το software και το hardware της συσκευής εντοπισμού να παράγεται στην Ελλάδα, ενώ η συσκευή, που μπορεί να βρει πεδία χρήσης και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, είναι ενεργειακά αυτόνομη.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια