Κρήτη

Τι πρέπει να κάνουν οι στρατεύσιμοι του 1999;

Στο «κάλεσμα» της πατρίδας πρέπει να υπακούσουν οι Κρητικοί νέοι, που έχουν γεννηθεί το 1999, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στρατολογική Υπηρεσίας Κρήτης.

Συγκεκριμένα, όλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1999 και διαμένουν στους Νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων έχουν υποχρέωση, όπως προσέλθουν στην Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης (Πιτσουλάκη και Καραϊσκάκη 2, Πατέλες Ηράκλειο) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των ΟΤΑ διαμονής τους έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους;

Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)  προκειμένου να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης Δελτίου Απογραφής επιβάλλεται πρόσθετη μηνιαία στρατιωτική υποχρέωση βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου 3421/2005 ΦΕΚ 302/13-12-05, τ.Α').

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2813400110 - 112 - 115 - 116

Σχόλια