Κρήτη

Έρχονται 86 νέες κλίνες στο Βενιζέλειο

Νέα όψη αναμένεται να λάβει το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς την Τετάρτη ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου υπέγραψε την προκήρυξη της σύμβασης έργου για την «Κατασκευή νέων πτερύγων στο Βενιζέλειο γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου», έργο προϋπολογισμού 12,7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μάλιστα αναμένεται να διαθέτει 86 νέες κλίνες για την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Την προκήρυξη της σύμβασης έργου για την «Κατασκευή νέων πτερύγων στο γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 3ο υποέργο «Ανέγερση νέων πτερύγων» υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 12,7 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020.

Το κτίριο θα είναι συνδεδεμένο και θα λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με το υφιστάμενο Νοσοκομείο σε όλα τα επίπεδα. Η συνολική δυναμικότητα των νέων πτερύγων σε κλίνες ανέρχεται συνολικά σε 80 κλίνες Παθολογικής Νοσηλευτικής Μονάδας, 3 κλίνες σε Εφημερία και 3 κλίνες σε Μονάδα ειδικών λοιμώξεων.

Η συνολική μικτή επιφάνεια των νέων πτερύγων θα είναι 6.530 m2 κατανεμημένη σε 4 επίπεδα (Υ/I/1ος/2ος) συν 570 m2 ημιυπαίθριοι χώροι. Παράλληλα διαμορφώνεται ο περιβάλλον χώρος με τη δημιουργία χώρων πρασίνου προσπελάσεων, δικτύων κ.λπ.

Για την κατασκευή προβλέπονται οι συνήθεις εργασίες όπως: Θεμελίωση φέροντος οργανισμού, Αρχιτεκτονικές εργασίες (τοιχοποιίες, σοβάδες, επενδύσεις, δάπεδα, κουφώματα, κ.λπ.), Η/Μ εργασίες κ.α.

Σχόλια