Κρήτη

Τροπολογία για τις περικοπές συντάξεων

Στις ασαφείς απαντήσεις του υφυπουργού για τις περικοπές συντάξεων και στα μεγάλα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ..

Στις ασαφείς απαντήσεις του υφυπουργού για τις περικοπές συντάξεων και στα μεγάλα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. αναφέρθηκε ο γραμματέας της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλη Κεγκέρογλου με ερώτησή του, που συζητήθηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής προς το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κεγκέρογλου ζήτησε την τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 4387/16, που μεταξύ άλλων προβλέπει ότι περικόπτεται κατά 60% η σύνταξη σε συνταξιούχους οποιουδήποτε ταμείου ή Δημοσίου που έχουν ακόμη και ένα μικρό εισόδημα από κάποια πηγή ή ελάχιστη ενίσχυση, π.χ. αγροτικό εισόδημα.

Στο θέμα αυτό, ο αρμόδιος υφυπουργός στην απάντησή του διευκρίνισε ότι για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ που απασχολούνταν στον αγροτικό, κτηνοτροφικό ή αλιευτικό τομέα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2016 δεν επέρχεται καμία συνέπεια για την καταβολή των συντάξεών τους.

Για τους υπόλοιπους όμως συνταξιούχους άλλων ταμείων ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι θα ισχύσει κανονικά η περικοπή του 60% στη σύνταξή τους. Για όσους υπάγονται πλέον στον ΕΦΚΑ αγροτών (πρ. ΟΓΑ) και εφεξής συνταξιοδοτηθούν, ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι είναι υπό σκέψη αν τελικά περικοπεί η σύνταξή τους.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο ασφαλιστικός νόμος προβλέπει ότι για τους πολίτες ή αιρετούς που αποκτούν κάποια δραστηριότητα σε φορείς της γενικής κυβέρνησης η σύνταξή τους παύει να καταβάλλεται για όσο καιρό συμμετέχουν σε επιτροπές ή συμβούλια ή υπεύθυνες θέσεις, ακόμη και αν παραιτηθούν από τα οικονομικά ανταλλάγματα.

Για το θέμα αυτό, ο αρμόδιος υφυπουργός αναγνώρισε ότι πράγματι έτσι προβλέπει ο νόμος για τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν δραστηριότητα σε φορείς των Δήμων κ.λπ., και θα εκδοθεί εγκύκλιος ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή. Ενημέρωσε, επίσης, ότι συναντήθηκε με την ΚΕΔΕ και εξέδωσε δελτίο Τύπου.

Ο κ. Κεγκέρογλου τόνισε ότι οι εγκύκλιοι και τα δελτία Τύπου δεν αλλάζουν τους νόμους και στην κατεύθυνση αυτή, επειδή δεν έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις, θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση-τροπολογία, που λύνει το πρόβλημα τόσο για τους συνταξιούχους που έχουν παράλληλα αγροτικό εισόδημα ή ενίσχυση από την ΚΑΠ, αλλά και για τους πολίτες ή αιρετούς που αποκτούν κάποια δραστηριότητα σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, εφόσον παραιτηθούν από τα οικονομικά ανταλλάγματα.

Τι προτείνει ο βουλευτής: Το κείμενο της τροπολογίας

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής: «Με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016, προκειμένου να εξαιρούνται από τη μείωση της σύνταξης κατά 60% οι συνταξιούχοι των οποίων η εργασία, ιδιότητα ή δραστηριότητα που υπάγεται στον ΕΦΚΑ αφορά αγροτικό εισόδημα ή ενίσχυση της ΚΑΠ της Ε.Ε.».

Η τροποποιούμενη διάταξη του Ν. 4387/2016, όπως επισημαίνει ο κ. Κεγκέρογλου, είναι αντίθετη με την ανάγκη της χώρας για αξιοποίηση της δυνατότητας αγροτικής παραγωγής, ακόμη κι από μικρά αγροτεμάχια, αλλά και αντίθετα και με την κατεύθυνση της Ε.Ε. για καλλιέργεια των γεωργικών εκτάσεων ακόμη και για περιβαλλοντικούς λόγους, βάσει της οποίας καταβάλλει και τις ενισχύσεις.

Ωστόσο, όπως προσθέτει ο ίδιος, «με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης αποσαφηνίζεται ότι όσοι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν καθήκοντα σε φορείς γενικής κυβέρνησης και παραιτηθούν από κάθε οικονομικό αντάλλαγμα, μισθό, αντιμισθία, αποζημιώσεις κ.λπ. δεν έχουν καμία επίπτωση στη σύνταξή τους, εξ αυτού του λόγου».

Παράλληλα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από την κατά τα ανωτέρω μείωση της σύνταξης εξαιρούνται οι συνταξιούχοι των οποίων η εργασία, ιδιότητα ή δραστηριότητα αφορά αγροτική παραγωγή ή ενίσχυση της ΚΑΠ». Και τέλος στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η καταβολή των συντάξεων, κύριων ή επικουρικών, δεν αναστέλλεται για τους συνταξιούχους του πρώτου εδαφίου, εφόσον αυτοί παραιτηθούν με ανέκκλητη δήλωσή τους από κάθε οικονομικό αντάλλαγμα, μισθό, αντιμισθία, αποζημίωση κ.λπ. που τυχόν προβλέπεται για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν σε φορείς γενικής κυβέρνησης».

Σχόλια