Κρήτη

Αποκατάσταση των αδικιών στις συντάξεις ζητά ο Κεγκέρογλου

Για τον εξορθολογισμό και την αποκατάσταση των αδικιών στο σύστημα περικοπής των συντάξεων κάνει λόγο ο Βουλευτής Ηρακλείου και Γραμματέας της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Βασίλης Κεγκέρογλου, σε μία πρόταση τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις».

Αναλυτικά η εισήγηση του Βουλευτή:

Με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης  τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν.4387/2016 προκειμένου να εξαιρούνται από τη μείωση της σύνταξης κατά 60% οι συνταξιούχοι των οποίων η εργασία, ιδιότητα, ή δραστηριότητα που υπάγεται στον ΕΦΚΑ αφορά αγροτικό εισόδημα ή ενίσχυση  της ΚΑΠ της Ε.Ε.  

Η τροποποιούμενη διάταξη του ν.4387/2016 είναι αντίθετη με την ανάγκη της χώρας για αξιοποίηση της δυνατότητας αγροτικής παραγωγής ακόμη κι από μικρά αγροτεμάχια αλλά και αντίθετα και με την κατεύθυνση της Ε.Ε. για καλλιέργεια των γεωργικών εκτάσεων ακόμη και για περιβαλλοντικούς λόγους βάσει της οποίας καταβάλει και τις ενισχύσεις.

Με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης αποσαφηνίζεται ότι όσοι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν καθήκοντα σε φορείς γενικής Κυβέρνησης και παραιτηθούν από κάθε οικονομικό αντάλλαγμα, μισθό, αντιμισθία, αποζημιώσεις κ.λπ. δεν έχουν καμία επίπτωση στη σύνταξή τους, εξ' αυτού  του λόγου.

Τροπολογία

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από την κατά τα ανωτέρω μείωση της σύνταξης  εξαιρούνται οι συνταξιούχοι των οποίων η εργασία, ιδιότητα ή δραστηριότητα αφορά αγροτική παραγωγή ή ενίσχυση της ΚΑΠ»

2. Στη παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η καταβολή των συντάξεων, κύριων ή επικουρικών δεν αναστέλλεται για τους  συνταξιούχους του πρώτου εδαφίου εφ' όσον αυτοί παραιτηθούν με ανέκκλητη δήλωση τους από κάθε οικονομικό αντάλλαγμα, μισθό, αντιμισθία, αποζημιώση κ.λπ. που τυχόν προβλέπεται για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν σε φορείς γενικής Κυβέρνησης.

Σχόλια