Κρήτη

Αυγενάκης: Οικονομικό πόρισμα -σοκ για την ΑΕΠΙ

Ερώτηση προς την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού  κ.Λυδία Κονιόρδου κατέθεσε ο γραμματέας της Ν.Δ και βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάης για την ΑΕΠΙ και το οικονομικό πόρισμα που την αφορά.

Αναλυτικότερα αναφέρει

ΘΕΜΑ: Οικονομικό πόρισμα ΣΟΚ για την ΑΕΠΙ - Η ΑΕΠΙ, εταιρεία που υφίσταται και δεν υφίσταται στο ΓΕΜΗ - Η κυβέρνηση κρατά το σχέδιο νόμου στο συρτάρι από τον Ιανουάριο του 2016 και δεν λέει να το φέρει στη Βουλή

Πολύ μπερδεμένη η κυβέρνηση, γιατί άραγε..; 

Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των εκτελεστών, καθώς και η προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών από τις απαιτήσεις των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) απαιτεί την διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου.

Με δεκάδες συντονισμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις Βουλευτών της ΝΔ και συνεχείς πιέσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο και την Επιτροπή Ανταγωνισμού τα τελευταία τέσσερα περίπου χρόνια, έχουμε επισημάνει σε όλους τους τόνους την ανάγκη να μπει τάξη στο πεδίο διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, με βασικότερη περίπτωση αδιαφάνειας και καταχρηστικής συμπεριφοράς -όπως προκύπτει και από συνεχείς καταγγελίες χρηστών και δημιουργών- της Ανώνυμης Εταιρείας Πνευματικών Δικαιωμάτων Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε..

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις υπ' αριθ. πρωτ. Ερωτήσεις και ΑΚΕ, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου: 278/3381/10-02-17, 8259/15-09-2016, 6860/07-07-2016, 3963/23-10-2014, 682/5474/16-01-2014, 628/5098/23-12-2013, 2901/06-03-2014, 6615/27-02-2014, 1645/29-11-2013, 513/4285/27-11-2013, 4287/27-11-2013, 514/4286/27-11-2013, 406/3359/ 01-11-2013, 3317/31-10-2013, 2935/21-10-2013, 2872/18-10-2013, 2869/18-10-2013, 312/ 2530/10-10-2013, 2471/08-10-2013 και 2331/03-10-2013.

Όμως, συσσωρεύονται αντί να επιλύονται τα προβλήματα που αφορούν στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τη λειτουργία των ΟΣΔ. Ειδικότερα, το ΥΠ.ΠΟ. είχε θέσει στη διαβούλευση (Δεκέμβριος 2015), νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση προκειμένου να ενσωματώσει τη σχετική Οδηγία 2014/16 της ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο και να εξορθολογήσει τη λειτουργία των ΟΣΔ και των Ανεξάρτητων Οργανισμών Διαχείρισης (ΑΟΔ). Ωστόσο, αν και η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2016, το σχέδιο νόμου κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή και, εν συνεχεία, αποσύρθηκε. Ακολούθησε νέα επεξεργασία του νομοσχεδίου, αλλά ένα και πλέον χρόνο μετά εκκρεμεί η κατάθεσή του στη Βουλή. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετές φωνές, οι οποίες διαμαρτύρονται ότι το νέο κείμενο του σχεδίου νόμου έχει σημαντικές αλλαγές, οι οποίες όχι μόνο δεν εξορθολογούν τη λειτουργία των ΟΣΔ, αλλά λειτουργούν προς όφελος συγκεκριμένου οργανισμού και ειδικότερα της ΑΕΠΙ.

Με το προαναφερόμενο νομοσχέδιο, το Υπουργείο που, μάλιστα, διατείνεται ότι θα εξυγιάνει το αδιαφανές καθεστώς της λειτουργίας της ΑΕΠΙ, μέσω ελέγχων, έρχεται και της διασφαλίζει μια δεσπόζουσα θέση επιτρέποντας της να λειτουργεί με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά συγκριτικά με τους υπόλοιπους ΟΣΔ. Παράλληλα, η ΑΕΠΙ απολαμβάνει όλων των προνομίων που ισχύουν για τους ΟΣΔ! Ταυτόχρονα, καταργεί, επί της ουσίας, τη διαδικασία της συναπόφασης αμοιβολογίων, με αποτέλεσμα η ΑΕΠΙ να μπορεί να λειτουργεί αυθαίρετα ως το απόλυτο μονοπώλιο για τα πνευματικά δικαιώματα στη χώρα με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Παράλληλα, τα πισωγυρίσματα με τη μεταφορά της έδρας της ΑΕΠΙ στην Κύπρο, προφανώς συνδέεται άμεσα με την επικείμενη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 26/2014 στο εθνικό μας δίκαιο, αφού πλέον δεν θα δύναται αυτή να υφίσταται υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτελέσει ΟΣΔ, ο οποίος είτε θα ελέγχεται από τα μέλη του είτε θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας, την οποία οφείλει το κάθε κράτος-μέλος να ενσωματώσει στο εθνικό του δίκαιο.

Στις αρχές Απριλίου 2016, η διοίκηση της ΑΕΠΙ καταχώρισε αρμοδίως στο Γ.Ε.ΜΗ. την από 21-03-2016 Απόφαση του Δ.Σ. αυτής, με την οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, «όπως [η εταιρία] λήξει τη λειτουργία της ως εταιρία στην Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με τον Περί Εταιριών Νόμο 2190/1920». Ως εκ τούτου, η ΑΕΠΙ απώλεσε αυτοδικαίως κάθε δικαίωμά της, αφού η διοίκησή της αποφάσισε να λήξει τη λειτουργία της. Όμως, ακόμη και σήμερα, εξακολουθεί να υφίσταται (;) και να λειτουργεί δημιουργώντας πληθώρα ερωτημάτων αναφορικά με τη σκοπιμότητα μεταφοράς της έδρας, καθώς και τους λόγους που εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ και μπορεί να συνεχίζει τη λειτουργία της στη χώρα μας.

Περαιτέρω, απίστευτα είναι τα στοιχεία, σχετικά με την έρευνα του διαχειριστικού ελέγχου που διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για την ΑΕΠΙ, η οποία διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και εκπροσωπεί περισσότερους από 14.540 Έλληνες και ξένους πνευματικούς δημιουργούς καθώς και 2.200.000 και πλέον ξένους δημιουργούς,  μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η ΑΕΠΙ αρνιόταν να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια του ελέγχου και συμμορφώθηκε μόνο αφού της επιβλήθηκε πρόστιμο από το Υπουργείο Πολιτισμού για την άρνηση της αυτή.

Σκανδαλώδεις είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου, όπου αναφέρονται ενδεικτικά ότι τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας είναι υψηλότερα σε σχέση με τα έσοδα της, τα σκανδαλώδη δάνεια που λάμβαναν τα μέλη του ΔΣ από την Εταιρία, στο προσωπικό και σε συνεργάτες, προκαταβολές σε δικαιούχους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους που θα συμψηφίζονταν με τις μελλοντικές αποδοχές τους, αλλά δεν έγινε ποτέ. Επιπλέον, η ΑΕΠΙ παρακρατούσε 10% προμήθεια επί των διανεμηθέντων δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς οργανισμούς με σκοπό τη μετέπειτα χρήση των κονδυλίων σε πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, αλλά τα ποσά αυτά ουδέποτε διατέθηκαν για το σκοπό αυτό.

Αφενός, η καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου και, αφετέρου, το θολό τοπίο αναφορικά με τη μεταφορά (ή μη) της έδρας της ΑΕΠΙ και οι αποκαλύψεις του πορίσματος που αφήνουν σαφείς υπόνοιες για ένα καλοστημένο πάρτυ εκατομμυρίων που καρπώνονταν οι λίγοι-εκλεκτοί της ΑΕΠΙ εις βάρος δημιουργών και χρηστών. Το Υπουργείο οφείλει να ενσκήψει με σοβαρότητα και προσοχή στο θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των εκτελεστών, καθώς και της λειτουργίας των ΟΣΔ και ΑΟΔ προασπίζοντας τα δικαιώματα τόσο των δημιουργών κι εκτελεστών, όσο και των χρηστών.  

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.      Γιατί έχει καθυστερήσει η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ενώ είχε ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση από τον Ιανουάριο του 2016; Πότε θα κατατεθεί το εν λόγω σχέδιο νόμο στη Βουλή;

2.      Σε τι στάδιο βρίσκεται το θέμα της λήξης λειτουργίας της ΑΕΠΙ; Εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ και να υφίσταται νομικά ως εταιρεία στη χώρα μας;  

3.      Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε σχετικά με τα ευρήματα του πορίσματος;

Ο ερωτών Βουλευτής

                Λευτέρης Κ. Αυγενάκης

Γραμματέας ΠΕ ΝΔ - Βουλευτής

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια