Κρήτη

Τρόποι για να προωθήσει η Κρήτη τον πολιτισμό της

Στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει τη διοργάνωση συστηματικής διαβούλευσης στον Πολιτιστικό – Τουριστικό Tομέα, με στόχο την ένταξη καινοτόμων προτάσεων και τη χρηματοδότησή τους κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει τη διοργάνωση συστηματικής διαβούλευσης στον Πολιτιστικό - Τουριστικό Tομέα, με στόχο την ένταξη καινοτόμων προτάσεων και τη χρηματοδότησή τους κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Βασική προϋπόθεση για την χρηματοδότηση αποτελεί η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων και  των επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιηθούν πρακτικά τα αποτελέσματα των ερευνητών και να εφαρμοστούν κάθε τύπου καινοτομίες στις επιχειρήσεις της Κρήτης.

Ειδικότερα, προβλέπεται να ενισχυθούν οι εξής κατηγορίες δράσεων σε επιλεγμένους τομείς της περιφερειακής οικονομίας:

• Σχέδια επίδειξης/δοκιμαστικές δράσεις ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ σε τομείς προτεραιότητας της RIS3.

• Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

• Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

• Ενίσχυση clusters.

• Ενίσχυση Επιχειρήσεων για επενδύσεις.

• Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) για τις Επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RIS3.

Η υλοποίηση των δράσεων αυτών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέας γνώσης και καινοτομίας με τελικό σκοπό την ενσωμάτωσή της σε προϊόντα, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες παραγωγικές διεργασίες ή και "αλυσίδες αξίας".

Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν, θα υποβληθούν είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Για την οργάνωση της διαβούλευσης και την προώθηση της διαδικασίας της «επιχειρηματικής ανακάλυψης» (entrepreneurial discovery), έχει συγκροτηθεί ειδική Ομάδα Εργασίας και λειτουργεί η «Πλατφόρμα Καινοτομίας για τον Πολιτισμό-Τουρισμό» με τη συμμετοχή στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης, επιχειρηματιών, φορέων και ερευνητών.

Η διαδικασία της διαβούλευσης περιλαμβάνει συμμετοχικές συναντήσεις με εστιασμένες ομάδες κοινών ενδιαφερόντων και παρουσία εμπειρογνωμόνων για πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων και ιδεών, σχηματισμό συμπράξεων ιδεών και διαμόρφωση προτεραιοτήτων και ώριμων προτάσεων, με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης (προώθησή τους σε μια διευρυμένη αγορά και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα).

Οι πρώτες συναντήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ενώ ημερίδα διαβούλευσης αναμένεται να υλοποιηθεί τον Μάρτιο του 2017, ώστε από τη διαδικασία αυτή να προκύψει το εύρος της θεματολογίας και της εξειδίκευσης της προκήρυξης των δράσεων.

Η Ομάδα Εργασίας θα καταγράψει αρχικά τις ερευνητικές και επιχειρηματικές δυνατότητες στην Κρήτη, με εξειδίκευση στον τουρισμό υπαίθρου.

Ο τουρισμός υπαίθρου είναι κάθε ειδική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που έχει ως σκοπό την επαφή του επισκέπτη - τουρίστα με το φυσικό, παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της υπαίθρου.

Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι:

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της προσωπικής εξυπηρέτησης πελατών, την ενίσχυση των εμπειριών κατά την επίσκεψη (χαρτογράφηση, αποτύπωση, αναπαράσταση, επικοινωνία, πλοήγηση, geo-location), τη βελτίωση της διαδραστικότητας, τη μείωσης του κόστους των υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών αυξημένης προστιθέμενης αξίας.

• Ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς, συστημάτων πλοήγησης, διαχείρισης δρομολογίων σε τουριστικές περιοχές.

• Επιδεικτικά σχέδια προώθησης νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που προωθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού καθώς και οργάνωση θεματικών ή γεωγραφικών άτυπων ή και τυπικών δικτύων που θα στηρίξουν και θα διευρύνουν την επιχειρηματικότητα στο τομέα και θα ισχυροποιήσουν τους τουριστικούς προορισμούς.

• Αναβάθμιση των πολιτικών προώθησης (branding, αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών κινητών)

Για πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: http://ris3.crete.gov.gr

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την φόρμα καταγραφής των ώριμων καινοτόμων ιδεών τους στην ηλ. διεύθυνση: http://ris3.crete.gov.gr/submit-ris3tou/ ή εναλλακτικά μπορούν να την αποστείλουν συμπληρωμένη συνημμένα στο e-mail: ris3tou@crete.gov.gr, έως τις 15 Μαρτίου 2017.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια