Κρήτη

Καμία αύξηση στην τιμή του καφέ στα καταστήματα της ΔΕΠΤΑΗ

Η ΔΕΠΤΑΗ απέρριψε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον καφέ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΠΤΑΗ, δεν υπάρχει ουδεμία αύξηση στην τιμή πώλησης του καφέ στα καταστήματα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, έτσι οι Ηρακλειώτες και οι επισκέπτες συνεχίζουν να απολαμβάνουν τον καφέ τους στα καταστήματα της ΔΕΠΤΑΗ χωρίς ουδεμία επιβάρυνση.

Σχόλια