Κρήτη

Ψηφιακή υπογραφή νέας γενιάς στο Επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στοχεύοντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις μέλη του, ανέλαβε, «ως εντεταλμένο γραφείο», την υλοποίηση της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στοχεύοντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις μέλη του, ανέλαβε, «ως εντεταλμένο γραφείο», την υλοποίηση της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς.

«Η ψηφιακή υπογραφή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά, να κερδίζει χρόνο και χρήμα στις συναλλαγές του, εξασφαλίζοντάς του εγκυρότητα, αυθεντικότητα, ακεραιότητα» τονίζει το Επιμελητήριο.

Αναφέρεται δε στο πλεονέκτημα της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς, τονίζοντας πως ο κάτοχος μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα ψηφιακό έγγραφο, από οποιονδήποτε Η/Υ, αρκεί να έχει internet.

Με απόφαση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το κόστος για τη διαδικασία αυτή θα είναι ιδιαιτέρα χαμηλό για τα μέλη του.

Πρόκειται σημειώνει για μία εξαιρετικά σημαντική υπηρεσία, στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει το Επιμελητήριο Ηρακλείου στα μέλη του, τόσο για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων, όσο και για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση των εγγράφων, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Σχόλια