Κρήτη

Διανομή τροφίμων από το Δήμο Μαλεβιζίου

Τρόφιμα και άλλα προϊόντα θα διανείμει τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, από τις 11:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου από τις 9:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι ο Δήμος Μαλεβιζίου στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ.

Για την παραλαβή των προϊόντων του ΤΕΒΑ, οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους τον Αριθμό Αίτησης, το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου να προκύπτει ο   ΑΜΚΑ των ίδιων και των μελών της οικογένειας τους που έχουν εγκριθεί και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, μπορεί να παραλαμβάνει τα προϊόντα άλλο πρόσωπο, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.            

Σχόλια