Κρήτη

Έρευνες για τη βιοποικιλότητα του κόλπου Κισάμου

Στις 8 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες στον κόλπο της Κισάμου Χανίων, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας της χερσονήσου «Ροδωπού».

Στις 8 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες στον κόλπο της Κισάμου Χανίων, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας της χερσονήσου «Ροδωπού», που θα διαρκέσουν έως και τις 17 Δεκεμβρίου.

Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης «άναψε» το πράσινο φως για την αρχή των ερευνών, που θα γίνουν με βάση προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η πειραματική αλιεία θα διεξαχθεί σε βάθη από 50 έως 150 μέτρα και θα περιλαμβάνει ανά ημέρα, μέχρι και 3 σύρσεις, με τη μέγιστη διάρκεια κάθε σύρσης να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα αλιεύματα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος και θα περιορίζονται στην απολύτως απαραίτητη ποσότητα.

Ωστόσο, αν υπάρχει αδιάθετη κατάλληλη ποσότητα, αυτή μπορεί να διατεθεί αποκλειστικά για κοινωνικούς σκοπούς, όπως νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία ή στρατιωτικές μονάδες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Η παράδοση στα ιδρύματα θα γίνεται βάσει πρωτοκόλλου, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αλιευμάτων ανά είδος και μετά από ενημέρωση της αρμόδιας αρχής.

Στο σκάφος που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες θα επιβαίνει ερευνητική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα είναι δυνατή, εφόσον το επιθυμούν, η συμμετοχή βιολόγων και ιχθυολόγων των συναρμοδίων υπηρεσιών.

Μετά το τέλος του προγράμματος θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έκθεση με τα πορίσματα της έρευνας.

Σχόλια