Κρήτη

Συνάντηση για τα μεγάλα έργα σε οδικά δίκτυα και άρδευση

Ενημερωτική συνάντηση από υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση από υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για θέματα που αφορούν:

Την ενημερωτική συνάντηση θα απασχολήσουν τα θέματα:

- Τα οδικά δίκτυα, όπως ΝΟΑΚ τμήμα Ιεράπετρα - Φέρμα, διευρωπαϊκό δίκτυο, τμήμα Ιεράπετρα - Παχειά Άμμος, τμήμα Ιεράπετρα - Μύρτος, παράκαμψη Ιεράπετρας, παράκαμψη Γρα Λυγιάς κ.α.

- Τους υδατικούς πόρους και περιβαλλοντικές υποδομές όπως συμπληρωματικά έργα ταμιευτήρα φράγματος Μπραμιανών & φράγματος Μύρτου, υπόγειο διάφραγμα υδρολογικής λεκάνης Μύρτου, φράγμα Αγίου Ιωάννη, Λιμνοδεξαμενή Λαπάθου, αρδευτικό δίκτυο φράγματος Ρετικού κα.

Σχόλια