Κρήτη

Πόλη σε πόλη χτίζουμε την Ευρώπη

Ο Δήμος Ηρακλείου μετέχει ενεργά στο πρόγραμμα «Πόλη σε πόλη χτίζουμε την Ευρώπη» που εντάσσεται στις πρωτοβουλίες «Η Ευρώπη για τους πολίτες» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Δήμος Ηρακλείου μετέχει ενεργά στο πρόγραμμα «Πόλη σε πόλη χτίζουμε την Ευρώπη» που εντάσσεται στις πρωτοβουλίες «Η Ευρώπη για τους πολίτες» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος, που πραγματοποιείται στα ελληνόφωνα χωριά της ιταλικής περιφέρειας της Καλαβρίας, τον Δήμο Ηρακλείου εκπροσωπεί ο εντεταλμένος σύμβουλος Τουρισμού, Gian Andrea Garancini.

Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν μαζί με το Δήμο Ηρακλείου, η ιταλική πόλη του Gerace, η πόλη Kistelek της Ουγγαρίας, η Narva της Εσθονίας, η Barcelos της Πορτογαλίας και ο ισπανικός Νομός της Τervel, θα διεξαχθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, με συναντήσεις σε κάθε πόλη εταίρο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του διαλόγου σε επίπεδο θεσμών και πολιτών για το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε μια περίοδο κρίσης σε επίπεδο κοινοτικό, αλλά και εσωτερικά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης αποφασίστηκε η τελική συνάντηση για το πρόγραμμα να διοργανωθεί στο Ηράκλειο σε ένα χρόνο από σήμερα.

Οι επόμενες διακρατικές συνεργασίες στο πλαίσιο του «Πόλη σε πόλη χτίζουμε την Ευρώπη» θα γίνουν κατά σειρά στην Ουγγαρία,την Πορτογαλία, την Εσθονία και στην Ισπανία.

Σχόλια