Κρήτη

Ο Γ. Επιτροπάκης πρόεδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης

Ο Γ. Επιτροπάκης πρόεδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης

H  Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης (ΠΟΕ),  διεξήγαγε την εκλογή του νέου ΔΣ και γενική συνέλευση  των αντιπροσώπων των Κρητικών Συλλόγων, οι οποίοι είναι μέλη της, στις 29 Οκτωβρίου 2016, στην Φρανκφούρτη Γερμανίας. Εκτός των άλλων ομόφωνα αποφασίστηκε ο κ. Μανώλης Κουγιουμουτζής να είναι ο υποψήφιος πρόεδρος για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών (ΠΣΚ) στην επόμενη εκλογική συνέλευση το καλοκαίρι του 2017.

H  Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης,  εν συντομία ΠΟΕ ή Ομοσπονδία,  είναι   το δευτεροβάθμιο όργανο των κρητικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Ευρώπης, των οποίων συντονίζει και υποστηρίζει τη δράση. Η ΠΟΕ είναι η συλλογική έκφραση και εκπροσώπηση των Κρητών που διαμένουν στις χώρες της Ευρώπης εκτός ελληνικών συνόρων. Η ΠΟΕ είναι μέλος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και ιδρυτικό μέλος του ΠΣΚ.

Το νέο ΔΣ  της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης για τα επόμενα τρία χρόνια συγκροτήθηκε ως εξής:

1. Επιτροπάκης       Γιάννης                  Πρόεδρος, Γερμανία            

2. Βουρβαχάκης   Ευάγγελος                  Αντιπρόεδρος, Γερμανία  

3.Γιανναδάκης   Δημήτριος                  Γενικός  Γραμματέας , Γερμανία  

4 . Δρ Παρασύρη - Bauer  Αργυρή            Οργανωτική Γραμματέας, Γερμανία     

5. Ανεζάκης   Βαρδής                        Ταμίας, Γερμανία  

6. Κουγιουμουτζής   Μανώλης                  Έφορος  Πολιτιστικού,  Γερμανία  

7.  Παπαδοπούλου Σεβαστή                      Έφορος  Νεολαίας, Γερμανία    

8.  Σαριδάκη Αλεξάνδρα                           Σύμβουλος, Λουξεμβούργο  

9. Περδίκης Σταύρος                                Σύμβουλος, Βέλγιο

10. Κοντεκάκης  Δημήτριος                       Σύμβουλος, Κύπρος

11.  Καστελιανός    Γιάννης                       Σύμβουλος, Γερμανία        

Σχόλια