Κρήτη

Η συμμετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην επανάσταση του 1866-69

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του πολιτιστικού τμήματος του Δήμου Μαλεβιζίου και του Λυκείου Γαζίου, αναφορικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην επανάσταση του 1866 - 1869.

Ομιλητής της εκδήλωσης, με τίτλο «Η συμμετοχή του Μαλεβιζίου στην Επανάσταση του 1866 - 69», ήταν ο ερευνητής Γιώργος Σκουλάς του Μιλτανδρέα, ενώ τον συντονισμό και την γενική επιμέλεια είχε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Μαλεβιζίου, Κώστας Τριγώνης.

Η ομιλία περιελάβανε γενική αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης του 1866 και αναλυτικές πληροφορίες για την συμμετοχή του Μαλεβιζίου σε αυτή, όπως την ύψωση της Σημαίας στο Μαλεβίζι, επίσημες εκθέσεις των Οπλαρχηγών του Μαλεβιζίου Ηρακλή Κοκκινίδη, Χαράλαμπου Βλαχάκη και Μιχαήλ Καλημεράκη για τις μάχες που διεξήχθησαν, επίσημα έγγραφα της Τμηματικής Επιτροπής Μαλεβιζίου, Τεμένους και Μεσαράς, έκθεση του Γεωργίου Κατεχάκη για τον ηρωικό θάνατο του Ηρακλή Κοκκινίδη, έκθεση του πλοιάρχου Γεωργίου Κουρεντή, για τη βύθιση του ατμόπλοιου «Αρκάδι», και άλλα.

Σχόλια