Κρήτη

Στρατηγικές ανάπτυξης και προβολής στον Άγιο Νικόλαο

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ξεκινάει έναν ανοιχτό διάλογο σχετικά με τις στρατηγικές ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής τόπων, με τη διοργάνωση μιας ημερίδας για το place branding.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ξεκινάει έναν ανοιχτό διάλογο σχετικά με τις στρατηγικές ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής τόπων, με τη διοργάνωση μιας ημερίδας για το place branding, τον αστικό σχεδιασμό και τον τουρισμό, και ενός εργαστηρίου Placemaking για μαθητές γυμνασίου.

Τα τελευταία χρόνια οι τοπικές, περιφερειακές και κρατικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους να βελτιώσουν την εικόνα (και τη φήμη) τους, στο πλαίσιο ενός διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, χρησιμοποιώντας μια σειρά απο νέες στρατηγικές με στόχο να προβάλουν τα τοπόσημα και τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά.

Οι όροι "city branding" και "destination branding" έχουν αρχίσει να μπαίνουν δυναμικά στο λεξιλόγιο των τοπικών πολιτικών φορέων αλλά και των επαγγελματιών, ως σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης τόπου. Παράλληλα, η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη συνδέεται με την προβολή της ταυτότητας του τόπου με άξονα την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα παραπάνω έρχονται σε συνέχεια μιας σειράς ενεργειών του Δήμου, που έχουν θέσει τις βάσεις για τη  χάραξη στρατηγικών πολιτικών με σκοπό τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος σε όλο το δήμο, τον προσδιορισμό της εικόνας της πόλης του Αγίου Νικολάου και τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών και προοπτικών του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Στόχος της διοργάνωσης αυτής είναι η πληροφόριση της τοπικής κοινωνίας και η εκπαίδευση πολιτών και τοπικών φορέων πάνω σε ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και την εικόνα του τόπου και η εκκίνηση ενός ανοιχτού διαλόγου γύρω από τους παράλληλους άξονες που συνδιαμορφώνουν την ταυτότητα ενός τόπου.

Η ομάδα του "Toipio: Creative Placemaking for Young Community Leaders" θα πραγματοποιήσει την εβδομάδα 24 Οκτωβρίου - 30 Οκτωβρίου εργαστήριο Placemaking με τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, οποίο στοχευiει στην ενδυναiμωση των μαθητωiν δευτεροβαiθμιας εκπαιiδευσης και στην εκπαιiδευση τους ωiστε να γιiνουνε οι ιiδιοι καταλυiτες της αλλαγηiς στη δικη? τους γειτονιαi.

Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου απο τις 10:00 ως τις 20:30 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ομιλιών και συζητήσεων στο Επιμελητήριο Λασιθίου, που θα προσεγγίσει ερωτήματα όπως:

?      Τι είναι το Marketing και Branding του Τόπου, όρος αυξανόμενα δημοφιλής σε ακαδημαϊκούς και πολιτικούς κύκλους τα τελευταία χρόνια;

?      Ποίες είναι οι ειδικές απαιτήσεις και δυσκολίες στη χάραξη στρατηγικών branding;

?      Πως συνδέονται οι στρατηγικές αυτές με την τοπική κοινωνία

?      Τι θέση έχει ο σχεδιασμός του χώρου μέσα σε αυτές;

?      Πως συνδέεται το branding τόπου με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και το τουριστικό προϊόν;

?      Πως και από ποιους συνδιαμορφώνεται η στρατηγική δημιουργίας και ανάδειξης της ταυτότητας ενός τόπου;

Η εβδομάδα δράσεων θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του εργαστηρίου απο το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου και την ομάδα του Topio, την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στις 12:00.

Ημερομηνίες:

?      Δευτέρα 24/10/16 - Κυριακή 30/10/16 : Εργαστήριο Placemaking με τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου απο την ομάδα του "Toipio: Creative Placemaking for Young Community Leaders"

?      Σάββατο 29/10/16: Ημερίδα Στρατηγικές Ανάπτυξης και Προβολής Τόπου, Επιμελητήριο Λασιθίου, 10:00 - 20:30

?      Κυριακή 30/10/16: Παρουσίαση εργαστηρίου απο του μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου και την ομάδα Toipio

Σχόλια