Κρήτη

Επί τάπητος το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014 - 2020

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020» πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 10.00 π.μ. στο Ρέθυμνο.

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020» πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 10.00 π.μ. στο Ρέθυμνο.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής όπου θα προεδρεύσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης θα συζητηθούν: η πορεία υλοποίησης του προγράμματος αλλά και ειδικότερα θέματα όπως η έξυπνη εξειδίκευση, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, η εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων, το πρόγραμμα επικοινωνίας  και προβολής του προγράμματος, η αξιολόγηση του προγράμματος.

Στην συνεδρίαση, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ε.Ε., Υπουργείων, τοπικών αρχών, κοινωνικών εταίρων, υπηρεσιών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

- ΤΟ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πορεία Υλοποίησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (Πορεία εφαρμογής εξειδίκευσης - πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ).

2. Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 - Νέες δράσεις.

3. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων - Νέες δράσεις.

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

1. Πορεία εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

2. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

- ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης.

2. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020.

3. Ενημέρωση για Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων.

- ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σχόλια