Κρήτη

Κινητή φωτογραφική έκθεση στον Φουρφουρά

Στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του έργου Natura 2000 Value Crete το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης θα τοποθετήσει την κινητή φωτογραφική έκθεση του προγράμματος στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Φουρφουρά Ρεθύμνου, από τις 3/10/2016 έως τις 30/10/2016.

Η κινητή φωτογραφική έκθεση θα είναι ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στις ημέρες και ώρες που θα λειτουργεί η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σκοπός της δράσης είναι οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και επισκέπτες-τουρίστες να γνωρίσουν τις περιοχές Natura 2000 της Κρήτης μέσα από μια διαφορετική οπτική προσέγγιση.

Η έκθεση φωτογραφίας περιλαμβάνει υλικό από περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης και όχι μόνο. Διακρίνεται σε 3 θεματικές ενότητες: ορεινά, παράκτια και αγροτικά οικοσυστήματα. Μέσα από αυτές αναδεικνύονται δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη φύση, καθώς και προτάσεις ορθών πρακτικών εκμετάλλευσης της όπως: οικοτουρισμός, αγροτική ανάπτυξη με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, όπως επίσης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η παραπάνω δράση υλοποιείται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «Natura 2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εικοσιπέντε χρόνια τώρα στην υπηρεσία της προστασίας του περιβάλλοντος, ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν και διαμορφώνουν την περιβαλλοντική συνείδηση, τον σεβασμό και την προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Τάνια Πλουμή: 2810 393293

Σχόλια