Κρήτη

Στις Βρυξέλλες για την Ευρ. Επιτροπή Περιφερειών ο Κουράκης

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Γιάννης Κουράκης, τακτικό μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των επιτροπών «Οικονομική Πολιτική» ECON και «Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και Προϋπολογισμού της Ε.Ε.» COTER, την Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου.

Θέματα για συζήτηση στην επιτροπή «Οικονομική Πολιτική» ECON

1) Συνεργατική Οικονομία - Επιγραμματικές Πλατφόρμες και Ψηφιακή Ενιαία Αγορά- Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην Ευρώπη.

2) Δημοσιονομική Ικανότητα και Αυτόματοι Σταθεροποιητές στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση.

3) Η Γεφύρωση του Επενδυτικού  Χάσματος.

Θέματα για συζήτηση Επιτροπή «Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και Προϋπολογισμού της Ε.Ε.» COTER   

1) Ελλείψεις και Χρηματοδότηση των Υποδομών Μεταφορών.

2) Το Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020.

3) Ολοκληρωμένη Πολιτική  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική.

Σχόλια