Κρήτη

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι αγρότες της Κρήτης και πότε

Μέχρι το τέλος του 2016 θα πληρώσει πολλά χρήματα στους παραγωγούς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι τον Οκτώβριο θα δοθεί η προκαταβολή της επιδότησης, ενώ για την εξισωτική αποζημίωση 2015 προγραμματίζεται εξέταση των ενστάσεων και συμπληρωματική πληρωμή στα μέσα Νοεμβρίου.

Μέχρι το τέλος του 2016 θα πληρώσει πολλά χρήματα στους παραγωγούς - σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα και που όλοι ευελπιστούν ως προς την τήρησή του - ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, πρόκειται για δεσμεύσεις που αφορούν τόσο στις νέες επιδοτήσεις όσο και σε υπόλοιπα παλιότερων, που για διάφορους λόγους εκκρεμούν μέχρι σήμερα.

Αναλυτικότερα, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν πληρωθεί όλα τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, της "πράσινης" ενίσχυσης και των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το 2015, ενώ στο τέλος Οκτωβρίου τοποθετείται η πληρωμή της προκαταβολής (70%) της βασικής ενίσχυσης προς τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ο σχεδιασμός αυτός έχει ήδη κατατεθεί από τον Οργανισμό στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει λάβει τη σχετική έγκριση.

>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το χρονοδιάγραμμα

Αναλυτικά το πρόγραμμα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως:

* Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί εκκρεμότητες πληρωμών όλων των καθεστώτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015, δηλαδή βασικής ενίσχυσης, "πράσινης" ενίσχυσης, γεωργών νεαρής ηλικίας, και όλων των συνδεδεμένων καθεστώτων.

* Στα τέλη Οκτωβρίου θα γίνει πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2016 σε ποσοστό μέχρι 70%.

* Ως τις 20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της βασικής και "πράσινης" ενίσχυσης και γεωργών νεαρής ηλικίας έτους 2016.

* Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές των αιτημάτων που θα έχουν υποβληθεί για τα προγράμματα εργασίας των Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), καθώς και για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών, τα προγράμματα Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων & Οίνων και τα προγράμματα Μελισσοκομίας.

* Θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι πληρωμές στις Οργανώσεις Παραγωγών και στους μεμονωμένους παραγωγούς που έχουν υποβάλει αιτήματα πληρωμής για τα έκτακτα μέτρα στήριξης από το ρωσικό εμπάργκο.

* Θα ολοκληρωθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου πληρωμές των αιτημάτων που θα έχουν υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα.

* Επίσης, έχει εξασφαλιστεί 1,2 δισ. ευρώ για τις πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, όπως είναι η βιολογική γεωργία, η βιολογική κτηνοτροφία κ.λπ. Στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώσει μέχρι το τέλος τους έτους τις εκκρεμότητες των ετών 2012-2014, ώστε σύντομα να προκηρυχθούν τα νέα προγράμματα. Ειδικότερα:

- Βιολογική κτηνοτροφία, σπάνιες φυλές, δάσωση και ζαχαρότευτλα: Έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των φακέλων των δικαιούχων που αποστέλλονται από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης. Οι πληρωμές προχωρούν όπου έχουν σταλεί οι σχετικοί φάκελοι με τα αιτήματα από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας.

- Βιολογική γεωργία και νιτρορρύπανση: Σταδιακά συνεχίζονται οι πληρωμές που ξεκίνησαν από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου με την υποβολή τους από τους αρμόδιους φορείς.

- Για τις υπόλοιπες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις (αμπελώνας Θήρας, μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, παραδοσιακός ελαιώνας Άμφισσας, αμειψισπορά καπνού, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού) προγραμματίζεται η πληρωμή των φακέλων των δικαιούχων σταδιακά έως το Νοέμβριο-Δεκέμβριο για τα έτη εφαρμογής 2012-2015.

Για την πρόωρη συνταξιοδότηση θα συνεχιστεί αδιάλειπτα η καταβολή των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Επίσης, ξεκινούν οι πληρωμές για τα μέτρα του Leader εντός Σεπτεμβρίου.

Εξισωτική αποζημίωση

Σε ό,τι αφορά την εξισωτική αποζημίωση 2015, προγραμματίζεται εξέταση των ενστάσεων και συμπληρωματική πληρωμή στα μέσα Νοεμβρίου. Θετικά θα αντιμετωπιστούν περιπτώσεις παραγωγών που από υπηρεσιακά λάθη βρέθηκαν να έχουν διαφορετικό αριθμό ζώων από το πραγματικό τους κοπάδι. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που στον αριθμό των ζώων είχαν προσμετρηθεί τα αρνιά κάτω των έξι μηνών που προορίζονταν για σφαγή.

Θέμα ημερών ή και ωρών είναι επίσης να γίνει συμπληρωματική πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωση του 2014.

ΜΕΤΡΑ ΠΑΑ 2007-2013

Πληρώνονται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις

Σε ό,τι αφορά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση, δημόσια έργα και μέτρα ΟΠΑΑΧ - μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τουριστικές δραστηριότητες) θα συνεχιστούν απρόσκοπτα και αδιάλειπτα οι πληρωμές σε δικαιούχους των εν λόγω μέτρων για τους οποίους αποστέλλονται φάκελοι πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.

Σχόλια