Κρήτη

Συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους στην έρευνα

Κάλεσμα του Συλλόγου Ερευνητών/Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για το αίτημα παύσης της επαγγελματικής τους λειτουργίας, καθώς και τη διαγραφή τους από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν τα εργασιακά τους δικαιώματα, ώστε κανένας εργαζόμενος στον τομέα της έρευνας να μη μείνει στο δρόμο.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Σεπτέμβρη, στις 10 το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου.

Αναλυτικά το κάλεσμα:

Καλούμε το λαό του Ηρακλείου στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύλλογο Ερευνητών/Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου την Τετάρτη 21 Σεπτέμβρη στις 10 το πρωί στα δικαστήρια.

Μέσα στην ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της επιστημονικής έρευνας, το Νοέμβρη του 2015 ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το πρώτο κλαδικό σωματείο που καλύπτει τον κόσμο που δουλεύει στο χώρο της έρευνας: ο Σύλλογος Ερευνητών/Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου (ΣΕΕΕΗ). Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι συμμετέχουν ενεργά στην επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα στο Ηράκλειο (μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί ερευνητές, τεχνικοί κ.λπ.), οι οποίοι είναι αυτοί που κουβαλάνε το κύριο βάρος της έρευνας και των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Μεγάλο μέρος αυτών εργάζονται με όρους μεγάλης επισφάλειας, με συμβάσεις έργου και όχι εργασίας ή απλήρωτοι και ανασφάλιστοι.

Πρόσφατα κατατέθηκε αίτημα ανακοπής της λειτουργίας μας από το Σύλλογο Ερευνητών του ΙΤΕ (ΣΥΛΕΡ). Μέλη αυτού του συλλόγου είναι οι εκλεγμένοι ερευνητές βαθμίδας του ΙΤΕ, οι οποίοι λειτουργούν ως προϊστάμενοί μας. Το βασικό επιχείρημα του ΣΥΛΕΡ είναι ότι νομικά δεν έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τη λέξη «ερευνητής» και καταλήγει στο αίτημα παύσης της λειτουργίας μας και διαγραφής μας από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

Εμείς αναφερόμαστε στην εργασιακή μας ιδιότητα και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση του εργασιακού κλάδου των ερευνητών σε όλες τις βαθμίδες της έρευνας και να διεκδικούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα ώστε κανένας εργαζόμενος στην έρευνα να μην μένει απλήρωτος και ανασφάλιστος.

Καλούμε σωματεία, συλλόγους, συλλογικότητες να στηρίξουν τον αγώνα μας για εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Καμία δίωξη στο Σωματείο μας!

Σχόλια