Κρήτη

Προσλήψεις σε προσωπικό καθαριότητας στο δήμο Χανίων

Σε ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας με προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρά ο δήμος Χανίων.

Σε ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας με προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρά ο δήμος Χανίων.

Στο πλαίσιο αυτό, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη 49 ατόμων που θα απασχοληθούν υπογράφοντας συμβάσεις ορισμένου χρόνου για 8 μήνες. Πρόκειται για 26 εργάτες Υ.Ε καθαριότητας εξωτερικών χώρων και συνοδών απορριμματοφόρων, 16 οδηγούς απορριμματοφόρων Δ.Ε και 2 χειριστές μηχανημάτων έργων Δ.Ε.

Επίσης, θα γίνουν από μία προσλήψεις Δ.Ε που αφορούν τις ειδικότητες χειριστών καδοπλυντηρίων, χειριστών γερανοφόρου οχήματος, τεχνίτη υδραυλικών, ηλεκτροτεχνίτη και μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων.

Σχόλια