Κρήτη

Απαγορεύεται η αφισοκόλληση στην Ιεράπετρα

Η αφισοκόλληση και ανάρτηση οποιαδήποτε μορφής αγγελτηρίων επιτρέπεται μόνο με άδεια της Υπηρεσίας για συγκεκριμένο αριθμό και σε ειδικά καθορισμένα σημεία.

Από την Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Ιεράπετρας υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας και Εμφάνισης του Δήμου Ιεράπετρας, η αφισοκόλληση και ανάρτηση οποιαδήποτε μορφής αγγελτηρίων επιτρέπεται μόνο με άδεια της Υπηρεσίας, για συγκεκριμένο αριθμό και σε ειδικά καθορισμένα σημεία.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων των ανωτέρω, η Υπηρεσία  προβαίνει στην επιβολή προστίμου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ισχύοντα κανονισμό. Συγκεκριμένα, για διαφημίσεις εκτός πλαισίων επιβάλλεται  πρόστιμο 150,00 €, για διαφημίσεις εντός πλαισίων αλλά χωρίς την απαιτούμενη άδεια πρόστιμο 150,00 €, για διαφημίσεις σε δένδρα πρόστιμο 200,00 €, για αερόπανο 500,00 € και για βάψιμο με ανεξίτηλα υλικά πρόστιμο από 200,00 €.

Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ. Αργύρης Πανταζής με προγραμματισμό και εποικοδομητική συνεργασία  έχουν γίνει μέχρι σήμερα σημαντικά βήματα τα οποία και συνεχίζονται για να βελτιωθεί η κατάσταση που δημιουργείται από την παράνομη αφισοκόλληση και να κρατηθεί η πόλη καθαρή.

Σχόλια