Κρήτη

Κατάθεση υποψηφιοτήτων για το βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης»

Συνεχίζεται η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης», που επαναφέρει από φέτος ο δήμος Ηρακλείου.

Το βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης», αποτελείται από πέντε θεματικούς κύκλους:

1.για τα γράμματα,

2.για τις καλές τέχνες,

3.για τη δημιουργική μουσική,

4.για τις ανθρωπιστικές επιστήμες,

5.για μελέτες αναφερόμενες στο έργο και τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη.

Φέτος, το βραβείο για τον πέμπτο κύκλο («μελέτες αναφερόμενες στο έργο και τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη»), στον οποίο δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας και τόπου για τον υποψήφιο μελετητή, μπορεί να απονεμηθεί σε Κρήτες και μη. Το ύψος του χρηματικού ποσού που συνοδεύει το βραβείο ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.

Η επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο, θα δέχεται υποψηφιότητες που θα κατατεθούν σε αυτήν, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου (για το Βραβείο «Ν. Καζαντζάκης»), Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kostasbournazakis@hotmail.com 

Οι υποψηφιότητες που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν: βιογραφικό σημείωμα, βιβλιογραφικά στοιχεία, και 3 αντίτυπα της έκδοσης του υποψηφίου (ή των εκδόσεών του) περί Καζαντζάκη. Τα αντίτυπα αυτά θα κατατίθενται στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση. Η επιτροπή δέχεται υποψηφιότητες από 18 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2016, και θα παραδώσει το πρακτικό της στο δημοτικό συμβούλιο έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2016.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια