Κρήτη

Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιουλίου στις 11:00 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα προς συζήτηση:

1. Ενημέρωση και γνωμοδότηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017.

2. Ενημέρωση και γνωμοδότηση για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό (Β φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος) του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο 2015 -2019.

Σχόλια