Κρήτη

Εκδήλωση στον Πλατανιά για το πρόγραμμα LEADER

Ενημερωτική εκδήλωση για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχει, σε ιδιώτες αλλά και δημόσιους φορείς, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου το απόγευμα, στο δημαρχείο Πλατανιά με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Α.Ε. σε συνεργασία με τον δήμο Πλατανιά.

Η ενημερωτική εκδήλωση είχε στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων, απόψεων, ιδεών, καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020) από τον ΟΑΚ.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, τα στελέχη του ΟΑΚ  παρουσίασαν αναλυτικά το νέο πρόγραμμα LEADER και ανέλυσαν τον στόχο για την δημιουργία ενός δυναμικού και ρεαλιστικού προγράμματος για την περιοχή του νομού Χανίων (μαζί με ορισμένες περιοχές του Ρεθύμνου), που θα προκύψει από την ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μέσω της καταρχήν εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως μέσω του τοπικού προγράμματος μπορούν να ενταχθούν, ενισχυθούν και υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αφορούν είτε δημόσιου χαρακτήρα δράσεις, είτε επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε δράσεις Συλλογικών φορέων. Δικαιούχοι της προβλεπόμενης ενίσχυσης δύναται να είναι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) λειτουργούσες ή υπό ίδρυση, συλλογικοί φορείς κλπ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απηύθυνε χαιρετισμό και ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης ο οποίος ανέφερε ότι «στο νέο πρόγραμμα LEADER συνενώνονται τα προγράμματα Leader Γεωργίας και Αλιείας και τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)» προσθέτοντας ότι «οι βασικές αρχές του νέου προγράμματος περιλαμβάνουν αρκετές καινοτομίες και παρέχουν δυνατότητα ολοκληρωμένου τοπικού σχεδιασμού δράσεων, που απαντούν στις ανάγκες των δημόσιων φορέων και των τοπικών επιχειρήσεων, μέσα από ευρύτατο φάσμα χρηματοδοτήσεων».

Ειδικά για τους Δήμους του νομού Χανίων ο κ. Μαλανδράκης τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό το ότι το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα δημοσίου συμφέροντος ως στοιχείο υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, τη διαμόρφωση βασικών υποδομών για την τοπική κοινωνία, την υποστήριξη της ποιότητας ζωής, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, την ενίσχυση του πολιτιστικού και πολιτισμικού αποθέματος»

Τέλος σημειώνεται ότι το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Γ. Καλαιτζάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά κ. Γαβριήλ Κουρής, ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ κ. Αντ. Καπνισάκης, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και ιδιώτες/επιχειρηματίες/ελ.επαγγελματίες.

Σχόλια