Κρήτη

Συνεχίζεται η εξόφληση οφειλών του δήμου Βιάννου προς της ΔΕΗ

Κανονικά εξοφλεί το χρέος της προς τη ΔΕΗ η δημοτική αρχή της Βιάννου έχοντας ήδη μειώσει το αρχικό ποσό της οφειλής ύψους 1.351,439 ευρώ.

 Σε συνέχεια της τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΗ, του δημάρχου Βιάννου και των τριών βουλευτών Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, η αρμόδια Διεύθυνση Πωλήσεων της ΔΕΗ έχει αποστείλει επιστολή στο Δήμο Βιάννο, η οποία κοινοποιείται μεταξύ άλλων και σε όλους τους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, με τίτλο «Ρύθμιση εξόφλησης οφειλών Δήμου Βιάννου Νομού Ηρακλείου», με την οποία ενημερώνει και τυπικά για την έγκριση του αιτήματος του Δήμου Βιάννου σχετικά με την αποδοχή της πρότασης του Δήμου για τη διευθέτηση της οφειλής προς τη ΔΕΗ ύψους 1.351.439 ευρώ.  

Σχόλια