Κρήτη

Διαγωνισμός για υδρόμετρα στη Μεσσαρά

Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Γ' Ζώνης Μεσσαράς (ΤΟΕΒ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Υδρομέτρων και Ανταλλακτικών αυτών για τις ανάγκες του Οργανισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του ΤΟΕΒ να καταθέσουν κλειστό φάκελο με την προσφορά τους την 07 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές  .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΤΟΕΒ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρα 07:30 μέχρι 14:00 και στο τηλέφωνο 28920-22775.

Σχόλια