Κρήτη

Ετοιμάζουν "εργαλείο" για να ελέγχουν τον τουρισμό

Ένα επιστημονικό και άκρως σημαντικό εργαλείο, με σκοπό την ανάλυση του ρόλου που διαδραματίζει η τουριστική ζήτηση στην παραγωγική δομή και οικονομία του, απέκτησε ο Δήμος Χερσονήσου.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος σύνηψε σύμβαση τριετούς διάρκειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διερεύνησης και παρακολούθησης του τουρισμού του δήμου.

Φορέας υλοποίησης του επιστημονικού έργου αποτελεί το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΕΡΕΔΟΛΟΤ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με το οποίο συνεργάστηκε ξανά κατά το πρόσφατο παρελθόν ο Δήμος Χερσονήσου.

Αποτέλεσμα του προγενέστερου έργου ήταν η εμπειρική εφαρμογή της σχεδιαζόμενης από το ΕΡΕΔΟΛΟΤ μεθοδολογίας για τη στατιστική αντιμετώπιση και ανάλυση του τουρισμού, βασισμένη στην προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, και η συνακόλουθη κατάρτιση μιας θεμελιώδους βάσης δεδομένων με πρωτογενή και δευτερογενή στατιστικά στοιχεία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Ανάλυση οικονομικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις τουριστικές δραστηριότητες, Τουριστικές δαπάνες ανά κατηγορία κατανάλωσης (διαμονή, εστίαση, μετακινήσεις, αγορές, ψυχαγωγία κ.λπ.), Τουριστικές ροές (αφίξεις-διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά χώρα προέλευσης (περίπου 70 χώρες), Έρευνα κατανάλωσης προϊόντων στα ξενοδοχεία (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής περίπτωσης μελέτης για τα προϊόντα πρωινού, καθώς και της ενέργειας και του ύδατος), Έρευνα κατανάλωσης προϊόντων στο λιανικό εμπόριο, και Έρευνα στις υπηρεσίες εστίασης.

Πρωτοπορία

Σημειώνεται ότι κάποιες εκ των δράσεων, όπως οι έρευνες κατανάλωσης προϊόντων στα ξενοδοχειακά καταλύματα και στα καταστήματα λιανικού εμπορίου, διενεργήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας, καταδεικνύοντας τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του επιστημονικού έργου.

Η επέκταση, η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των προηγούμενων ερευνητικών δράσεων θα επιτρέπουν την ανάλυση πλήθους τουριστικών και ευρύτερων οικονομικών μεταβλητών σε βάση διαχρονική. Στο επίκεντρο της ανάλυσης τίθεται η τουριστική δαπάνη και κατανάλωση που ενεργοποιείται ετησίως στο Δήμο Χερσονήσου, καθώς και οι επιδράσεις που επιφέρουν στην οικονομία και το παραγωγικό του κύκλωμα (τουριστικοί κλάδοι και κλάδοι προμηθευτές).

Επιπρόσθετα, βασικός στόχος θα αποτελέσει η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας μακρόπνοης διάρκειας (δικτύωση) μεταξύ του Δήμου και ερευνητικού/ών-επιστημονικού/ών φορέα/ων (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα-κέντρα), προκειμένου να επιτευχθούν η συνεχή υποστήριξη, τροφοδότηση και ανάπτυξη του μηχανισμού παρακολούθησης και πέραν του χρονικού ορίζοντα της παρούσας σύμβασης.

Χρήσιμες πληροφορίες - «Αναγκαίο σε καιρό κρίσης»

Ο δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Μαστοράκης δήλωσε: «Με τη συγκρότηση και αξιοποίηση αυτού του εργαλείου θα τροφοδοτείται διαχρονικά με χρήσιμη πληροφόρηση τόσο η δημοτική Αρχή για το στρατηγικό της σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε ποικίλα πεδία (τουριστική και αγροτική οικονομία, περιβάλλον, τουριστική προβολή και προώθηση), όσο και οι τουριστικές επιχειρήσεις για τον καλύτερο προσανατολισμό της επιχειρησιακής τους στρατηγικής, καθώς και οι επιχειρήσεις που τις προμηθεύουν για την επενδυτική τους στόχευση. Το εργαλείο αποτελεί αναγκαία συνθήκη εν καιρώ κρίσης για τη χάραξη πολιτικών με σκοπό τη σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή, τοπική και περιφερειακή.

Ο Δήμος Χερσονήσου, πρωτοπορώντας για άλλη μια φορά, αποτελεί το μοναδικό Δήμο στη χώρα και έναν από τους ελάχιστους σε ευρωπαϊκό επίπεδο που καταρτίζει ένα μόνιμο μηχανισμό παρακολούθησης του τουριστικού φαινομένου στο επίπεδο του δήμου, αποτελώντας ένα έμπρακτο παράδειγμα καλής και καινοτόμας πρακτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Ρεπορτάζ: Μαρία Αντωνογιαννάκη

Σχόλια