Κρήτη

Σαράντα πέντε προσλήψεις στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) θα προσληφθούν 45 άτομα για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

• Συντονιστής ένας (1)

• Επιμελητές τρεις (3)

• Ειδικοί συνεργάτες-ψυχαγωγοί δύο (2)

• Ειδικοί συνεργάτες Χειροτεχνίας τρεις (3)

• Γυμναστές δύο (2)

• Ομαδάρχες δεκατέσσερις (14)

• Ιατρός ένας (1)

• Νοσοκόμος ένας (1)

• Διαχειριστής ένας (1)

• Βοηθός διαχειριστή ένας (1)

• Αποθηκάριος ένας (1)

• Μάγειρας ένας (1)

• Βοηθός μαγείρου ένας (1)

• Ειδικός τεχνίτης ένας (1)

• Εργάτες-εργάτριες εννέα (9)

• Προσωπικό Καθαριότητας ένας (1)

• Ναυαγοσώστης ένας (1)

• Φύλακας ένας (1).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 24 έως και τις 30 Ιουνίου 2016 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Δήμο Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών). Αρμόδιοι υπάλληλοι / πληροφορίες: Σπανάκη Έλμα, τηλ. 2813/404.663, Σαρρή Ειρήνη τηλ. 2813/404.628.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση για την αναλυτική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην παιδική κατασκήνωση από την ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.hersonisos.gr) ή από το πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

Σχόλια