Κρήτη

Έρχονται φουσκωμένες εισφορές σε αγρότες

Με αυξήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν το 30%, ξεκίνησε η αποστολή από τον ΟΓΑ των ειδοποιήσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2015, σε 667.229 ασφαλισμένους - αγρότες (αυτοτελώς απασχολούμενους), σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου.

Μάλιστα, η διοίκηση του ΟΓΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι εισφορές πρέπει να εξοφληθούν έως τις 30 Ιουνίου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα καταστούν ληξιπρόθεσμες και θα υπάρξει προσαύξηση των οφειλόμενων ποσών. Αναλυτικά, ο ΟΓΑ επισημαίνει ότι για την έκδοση των ειδοποιητηρίων ελήφθησαν υπ' όψιν οι διατάξεις του νόμου 4387/2016, σύμφωνα με τις οποίες αυξήθηκε το ποσοστό εισφοράς για σύνταξη από 7% σε 10%, υπολογιζόμενο στο ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας.

Μάλιστα, ακόμα και οι γεννηθέντες το 1949 (που θα συνταξιοδοτηθούν εντός του έτους), οι οποίοι έχουν πληρώσει προαιρετικά την εισφορά Β΄ εξαμήνου 2015, θα λάβουν νέο ειδοποιητήριο με το υπολειπόμενο ποσό ασφαλιστικής εισφοράς.

Επίσης ξεκαθαρίζεται ότι στα ειδοποιητήρια με ληξιπρόθεσμες οφειλές περιλαμβάνεται και η προσαύξηση του επιτοκίου (8% ετήσιο) του νόμου 4152/2013, από την 1η του μήνα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 30ή Ιουνίου 2016. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, οι οφειλέτες, προκειμένου να έχουν δικαίωμα στις παροχές υγείας και αγροτικής εστίας, θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, μέσω του Τραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ και μέσω e-banking.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην παλιά ρύθμιση με τριμηνιαία καταβολή δόσεων θα λάβουν τρεις ειδοποιήσεις. Οι δύο αφορούν τις δόσεις Γ΄ και Δ΄ τριμήνου 2015 και η τρίτη την τρέχουσα ασφαλιστική εισφορά του Β΄ εξαμήνου 2015, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των ειδοποιητηρίων την 30ή Ιουνίου 2016.

Οι ασφαλισμένοι όπως αναφέρει η Καθημερινή, που έχουν υπαχθεί στις ηλεκτρονικές ρυθμίσεις (100 δόσεις, «Νέα Αρχή» και «Πάγια») και τηρούν τους όρους αυτής δεν θα λάβουν ειδοποίηση και η πληρωμή της τρέχουσας εισφοράς θα γίνει ταυτόχρονα με την πληρωμή της δόσης του Ιουνίου 2016.

Επίσης, ασφαλισμένοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ, θα λάβουν ειδοποιητήριο μόνο με την τρέχουσα ασφαλιστική εισφορά.

Σχόλια