Κρήτη

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο των Ιδρ. Καλοκαιρινού

Κάλεσμα για τις αιτήσεις πολιτών που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα υλικής βοήθειας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, γίνεται από τα ιδρύματα Καλοκαιρινου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Με αφορμή την ολοκλήρωση του Α' εξαμήνου του 2016 και την ανανέωση των εξυπηρετούμενων της Δομής, καλούμε όσους και όσες αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, καθώς και οικογένειες που πλήττονται από τις κακές οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα στο σύνολο της, να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού για το Β΄ εξάμηνο του έτους (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016).

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1.      Φωτοτυπία ταυτότητας / Διαβατηρίου (αν πρόκειται για αλλοδαπό)

2.      Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας

3.      Δήλωση Ε9 (όποτε και αν αυτή κατετέθη), σε περίπτωση περιουσιακών στοιχείων

4.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (με παλαιότητα ενός εξαμήνου)

5.      Βεβαίωση Ανεργίας

Όσοι/ες επιθυμούν την ένταξη τους μπορούν να προσέρχονται στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού (είσοδος από Κοσμά Ζώτου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 - 12:00, προκειμένου να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις τους και να γίνεται ενημέρωση για όποιες επιπλέον απαιτήσεις (κατάθεση δικαιολογητικών) αλλά και για τις παροχές της Δομής. Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως και 30/06/2016.

Σχόλια