Κρήτη

Ξεκινά διαβούλευση για το σχέδιο παρέμβασης στην πόλη

Την  Δευτέρα 6 Ιουνίου στις 18:00 μ.μ. αρχίζει η διαδικασία διαβούλευσης, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης  (ΣΟΑΠ) και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) που αφορά στην πόλη του Ηρακλείου.

Στη διευρυμένη συνεδρίαση, θα γίνει η παρουσίαση του πρώτου και τμήματος του δευτέρου σταδίου της σχετικής μελέτης  από την μελετήτρια κ. Αναστασία Λαγουδάκη Χωροτάκτη -  Πολεοδόμο. Τα στάδια αυτά θα περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της περιοχής ΣΟΑΠ - ΒΑΑ,  τους Άξονες Στρατηγικής και τον Πίνακα των Δράσεων, όπως έχουν προσδιορισθεί μέχρι σήμερα και προτείνονται από τον δήμο.

Με αυτή την διαδικασία θα ανοίξει ο διάλογος για επισημάνσεις -  συμπληρώσεις - νέες προτάσεις, ώστε να οριστικοποιηθεί η τελική πρόταση που θα υποβληθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σχόλια