Κρήτη

Πρόστιμα για ξυλέμπορους και ξυλουργούς

Χρηματικό πρόστιμο 700 ευρώ περιμένει από 'δω και στο εξής όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και την κατεργασία ξυλείας (κατασκευή επίπλων - κουζίνες - κουφώματα κ.λπ.) και έχουν αμελήσει την εγγραφή τους στα ειδικά Μητρώα Εμπόρων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Κρήτης.

Συγκεκριμένα, από το Δεκέμβριο του 2015 με υπουργικές αποφάσεις έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2010, με στόχο την καταπολέμηση του εμπορίου προϊόντων παράνομης ξυλείας. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, επιβάλλεται στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον κλάδο αυτό να εγγραφούν σε μητρώα, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, με καταληκτική ημερομηνία, όπως ενημερώνει η ΟΕΒΕΝΗ, να είναι η Τρίτη 28 Ιουνίου 2016.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώσουν ακριβά την παράλειψή τους αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ο κάθε ενδιαφερόμενος-υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών - Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, στα τηλέφωνα 2810/264.950 και 2810/264.949.

Σχόλια