Κρήτη

Πρόστιμα σε όσους ξυλουργούς - εμπόρους δεν εγγραφούν σε μητρώα

Από τον Δεκέμβριο του 2015 με υπουργικές αποφάσεις έχει τεθεί σε εφαρμογή στην χώρα μας ο ευρωπαϊκός  κανονισμός με στόχο την καταπολέμηση του εμπορίου προϊόντων παράνομης ξυλείας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό επιβάλλεται να εγγραφούν σε Μητρώα, ανάλογα με την δραστηριότητά τους, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και την κατεργασία ξυλείας (κατασκευή επίπλων - κουζίνες- κουφώματα κλπ) μέχρι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016.

Όλοι όσοι ασχολούνται με εμπορία και κατεργασία ξυλείας οφείλουν να εγγραφούν στο  Μητρώο Εμπόρων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Κρήτης καθώς σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 700€.

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος-υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών -Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς και στα τηλέφωνα:  2810-264950  και 2810-264949.

Σχόλια