Κρήτη

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης στο Ρέθυμνο

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης, με στόχο την παροχή  βασικής, θεωρητικής και πρακτικής, εκπαίδευσης σε ενήλικες, πάνω  σε θέματα πρόληψης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών καθώς και την καλλιέργεια δεξιοτήτων  διαχείρισης κινδύνου διοργανώνει το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  του δήμου Ρεθύμνης σε συνεργασία με το Διοικητή  κ. Μανόλη Ακουμιανάκη και τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.

Το πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο της Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, το Σάββατο 28 Μαΐου, είναι μη επιδοτούμενο και η διάρκειά του ανέρχεται σε 3 ώρες (10:00 - 13:00).

Οι θεματικές ενότητες της Εκπαίδευσης είναι:

- Ανάλυση αντιπυρικού σχεδιασμού Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το 2016.

- Σχέδια δράσεις αντιπυρικής περιόδου.

- Νομικό πλαίσιο (εγκλήματα εμπρησμού).

-Θεωρία -  πρακτική  (πυροσβεστικών εργαλείων και μηχανημάτων).

Η εκπαίδευση των εθελοντών πιστοποιείται από τον φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προγράμματος.

Όσοι από τους εκπαιδευόμενους επιθυμούν μπορούν να ενταχθούν στην Ομάδα Εθελοντών του δήμου, η οποία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες,  θα παρεμβαίνει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην τοπική κοινωνία, θα επιμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις νέες εξελίξεις σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και θα συμμετέχει στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών.

Σχόλια