Κρήτη

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία στον τεχνικό κλάδο

Ημερίδα με θέμα «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία στον τεχνικό κλάδο» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο ΤΕΕ/ΤΑΚ Πρεβελάκη και Γρεβενών.

Προεδρείο (Βοριάς, Στοϊμενίδης, Χαρωνίτης, Παπαδάκης)

18.00- 18.30: Προσέλευση

18.30- 19.00: Χαιρετισμοί Αντιπερειφερειάρχης, Εκπρόσωπος Δήμου Βοριάς, Φανταουτσάκης, Χαρωνίτης, Παπαδάκης, κλπ

19.00: Δομή και Οργάνωση- Νομοθεσία- Ο ρόλος των Συλλογικών Φορέων Ανδρέας Στοϊμενίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος ΟΣΕΤΕΕ, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

19.15: Ο ρόλος των υπηρεσιών, η κατάσταση στη Ανατ. Κρήτη, Στέλεχος ΣΕΠΕ

19.30: Ομιλία στελέχους ΠΤ ΣΤΥΕ Ηρακλείου

19.45: Παράδειγμα Οργάνωσης Εργοταξίου σε θέματα ΥΑΕ (από ΕΞΥΠ η μηχανικό ΤΥΑ)

20.00: ΤΕΕ ΤΑΚ

Σχόλια