Κρήτη

Ημερίδα στο Ρέθυμνο: Σύγχρονες παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις

Ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις: H πρόκληση της συνεργασίας», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» - Ωδείο, στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.

Η ημερίδα οργανώνεται από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στις «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» και τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Οι εξαρτήσεις είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με ποικίλες ψυχολογικές, κοινωνικές και ιατρικές πτυχές. Αποτελεί αναμφίβολα μια κοινωνική πρόκληση που τείνει να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Δεν αφορά μόνο τα άτομα πού κάνουν κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών αλλά και την οικογένειά τους, τους εργασιακούς/εκπαιδευτικούς χώρους αλλά και ολόκληρη την κοινότητα και κοινωνία μας.  

Για την αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που συσχετίζονται με τις εξαρτήσεις έχουν δημιουργηθεί υπηρεσίες και προγράμματα παρέμβασης σε πολλές περιοχές της χώρας.  Η ραγδαία εξάπλωση του φαινόμενου απαιτεί την άρτια μεταπτυχιακή εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ψυχολόγων, ιατρών, κοινωνιολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την στελέχωση των υπαρχόντων υπηρεσιών αλλά και για την καλύτερη επιστημονική μελέτη και σε βάθος κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατάχρηση ουσιών.

Παράλληλα, είναι διαπιστωμένη η ανάγκη για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους επιστήμονες που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν δομές και φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη και θεραπεία των εξαρτήσεων.

Παρόλα αυτά, κατά την παρούσα χρονική περίοδο δεν υφίσταται οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο συγκεκριμένο πεδίο στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το παρόν Πρόγραμμα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και στοχεύει να παρέχει την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για την επαρκή επαγγελματικήεπιστημονική ενασχόληση με το χώρο των εξαρτήσεων μέσα από ένα πλουραλιστικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο ένα συμπαγές θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και ευκαιρίες για την πρακτική εξοικείωση των συμμετεχόντων με την πρόληψη και παρέμβαση.

Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιαστεί στο κοινό του Ρεθύμνου και σε κάθε ενδιαφερόμενο το νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις». Στην ημερίδα θα υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) που αφορά σε συνεργασία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ θα υπάρξουν και πέντε σύντομες σχετικές εισηγήσεις από ειδικούς.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Σχόλια