Κρήτη

Νέο πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για το Πολιτιστικό

Ερώτηση προς το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου απευθύνει η παράταξη «Ηράκλειο - Ενεργοί Πολίτες» αναφορικά με το πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, η παράταξη βασισμένη στο πόρισμα των ελεγκτών το οποίο αναφέρει ότι πρέπει να υπάρξει πειθαρχικός έλεγχος για το σκέπαστρο του Πολιτιστικού ρωτάει αν θα προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες η σημερινή δημοτική αρχή ή αν και αυτό το πόρισμα θα έχει την τύχη των προηγούμενων.

Κύριε Δήμαρχε

Με το από 22/4/2016 έγγραφο του σώματος επιθεωρητών δημοσίων έργων σας κοινοποιήθηκε το πόρισμα για τη έκθεση ελέγχου του έργου «Κατασκευή μεταλλικού σκέπαστρου του πολιτιστικού κέντρου Ηρακλείου».

Στην έκθεση τους, οι επιθεωρητές, εκτός των πολλών και σοβαρών επισημάνσεων για τις μη νόμιμες ενέργειες και αποφάσεις που συνοδεύουν και αυτή την εργολαβία, αναφέρουν και επιπλέον την παρακάτω σοβαρή επισήμανση.

 Α1. Αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών

«… να αποσταλεί η παρούσα έκθεση ελέγχου καταγγελίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να προβεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στο τυχόν πειθαρχικό έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας /επιβλέπουσας υπηρεσίας και της προϊσταμένης αρχής, για πράξεις και παραλείψεις που αναφέρονται στις ενότητες Δ1, Δ2, και Δ3 της παρούσης.»

Επειδή και παλαιότερα έχομε ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα του Πολιτιστικού Κέντρου, των πορισμάτων και είχαμε συναντήσει την άρνηση σας,

Ερωτάμε τι θα κάνετε με αυτό το πόρισμα σήμερα;

Θα έχει και αυτό το πόρισμα την τύχη των προηγούμενων ή θα ασχοληθεί το δημοτικό συμβούλιο, όπως ζητείται από τους ελεγκτές;

Σχόλια