Κρήτη

Σε τελική ευθεία ο Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης

Συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση του Ενεργειακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των ενεργειακών έργων και υποδομών στην Περιφέρεια Κρήτης.

Μέχρι τις 31 Μαΐου 2016, οπότε και θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, όλοι οι φορείς θα μπορούν να ενημερώνονται πλήρως για τα στοιχεία της μελέτης και να καταθέτουν τις προτάσεις τους. στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Αυτό είναι και το τελευταίο στάδιο, που έρχεται σε συνέχεια της ανοιχτής παρουσίασης - συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στη Διημερίδα με θέμα «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης - Αναπτυξιακές Προοπτικές» που διοργανώθηκε στο Ηράκλειο και στην οποία όλοι οι φορείς της ενέργειας κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις.

Η Περιφέρεια Κρήτης, προχώρησε στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Αποτελώντας την πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που υλοποιεί ένα τέτοιο εγχείρημα, επιδιώκει μέσα από τον περιφερειακό Σχεδιασμό την ολοκληρωμένη προσέγγιση και εξέταση όλων των συνιστωσών του ενεργειακού ζητήματος.

Στόχος είναι ο Σχεδιασμός αυτός να αποτελέσει ένα σημαντικό επιστημονικό εργαλείο για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικά με τον ορθολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των ενεργειακών έργων και υποδομών στην Περιφέρεια Κρήτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπόνηση της μελέτης του Ενεργειακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ για την πληρέστερη παρακολούθηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων συστήθηκε Ομάδα Εργασίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΚΑΠΕ, ΤΕΕ κ.ά.) στον τομέα της ενέργειας.

Στον Ενεργειακό Σχεδιασμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

?       Η συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση μελετών και στοιχείων.

?      Η κατάρτιση αναλυτικού ενεργειακού ισοζυγίου για την Περιφέρεια Κρήτης.

?      Η πρόβλεψη παραγωγής και ζήτησης ενέργειας καθώς και η διαμόρφωση διαφόρων σεναρίων.

?      Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των παραπάνω σεναρίων.

Σχόλια