Κρήτη

Εξασφαλίστηκε η λειτουργία των δομών για τα θύματα βίας

Στο "ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020" εντάχθηκε η δαπάνη λειτουργίας των τεσσάρων δομών που δραστηριοποιούνται στον τομέα υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας με ευθύνη Δήμων της Κρήτης και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) συνολικού προϋπολογισμού 1.535.448 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τα επόμενα 3 έτη, εξασφαλίζεται η δραστηριοποίηση δομών που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα σημαντικό έργο στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, καθώς και στην υποστήριξη γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν.

Η χρηματοδότηση αφορά τις παρακάτω δομές:

-Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ηρακλείου, με φορέα λειτουργίας το ΚΕΘΙ

-Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ρεθύμνης

-Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Ηρακλείου

-Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Χανίων.

Σχόλια