Κρήτη

Βενιζέλειο: Ανάκληση απόφασης μεταφοράς της Πειραιώς ζητούν οι εργαζόμενοι

«Ανάκληση απόφασης μεταφοράς του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς, από το χώρου του Νοσοκομείου, στον οποίο στεγάζεται εδώ και πολλά χρόνια», ζητούν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου με ανακοίνωσή τους.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση «με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς να μεταφέρει το υποκατάστημα, που εδρεύει στον χώρο του Βενιζελείου Νοσοκομείου, και τη συγχώνευση αυτού με άλλα υποκαταστήματα, στα πλαίσια της γενικής πολιτικής του Ομίλου για κλείσιμο υποκαταστημάτων».

Ειδικότερα τονίζει:

«Η Ένωση εργαζομένων αντιτάσσεται στην εν λόγω μεταφορά καλώντας τον τραπεζικό όμιλο να επανεξετάσει την συγκεκριμένη απόφαση, η οποία εφ' όσον υλοποιηθεί θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

  1. Με τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ υμών και του Νοσοκομείου, στις 11/12/2015, υποχρεούται ο Όμιλος να διατηρεί υποκατάστημα εντός του Νοσοκομείου.
  2. Το υποκατάστημα του Βενιζελείου εξυπηρετεί τις ανάγκες των 1300 υπαλλήλων του Νοσοκομείου, αλλά και των συνταξιούχων, οι οποίες μπορούν και καλύπτονται κατά το ωράριο εργασίας τους.
  3. Επίσης εξυπηρετείται μεγάλος αριθμός ασθενών και συνοδών, ο χρόνος των οποίων λόγω νοσηλείας είναι πολύ περιορισμένος και πολλές φορές αποτρεπτικός στο να επισκεφτούν κάποιο άλλο κατάστημα του Ομίλου.
  4. Μεγάλο ποσοστό του προσωπικού διατηρεί ακόμη λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς με κύριο και αποκλειστικό κριτήριο την διευκόλυνση του, ως προς τον χώρο εξυπηρέτησης αλλά και ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.
  5. Η μισθοδοσία του Προσωπικού καταβάλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς, γεγονός που επίσης διευκολύνει τους εργαζόμενους.
  6. Το υποκατάστημα λειτουργεί πολλά χρόνια και έχει γίνει συνείδηση στην καθημερινότητα των εργαζομένων και των ασθενών.
  7. Στο χώρο του Νοσοκομείου λειτουργεί υποκατάστημα και άλλου Τραπεζικού Ομίλου.

Με γνώμονα λοιπόν όλα τα παραπάνω και την ενδεχόμενη εμμονή της τράπεζας στην εν λόγω απόφαση τονίζουμε ότι:

  1. Θα δημιουργηθεί μείζων λειτουργικό πρόβλημα στο Νοσοκομείο, καθώς θα αυξηθούν οι ώρες απουσίας του ήδη μειωμένου προσωπικού, προς διεκπεραίωση των οικονομικών τους υποθέσεων.
  2. Θα περιοριστεί η δυνατότητα των ασθενών και συνοδών να εξυπηρετούνται χωρίς καθυστερήσεις.

Βάσει λοιπόν όλων των παραπάνω και με πρωταρχικό σκοπό την διευκόλυνση των Εργαζομένων του Νοσοκομείου προειδοποιούμε σε όλους τους τόνους ότι: Αν κλείσει το υποκατάστημα της Τράπεζας στο Βενιζέλειο, το νοσοκομείο προτίθεται να αλλάξει τράπεζα συνεργασίας, τόσο ως προς την μισθοδοσία των υπαλλήλων, όσο και ως προς τις υπόλοιπες οικονομικές του υποθέσεις».

Σχόλια