Κρήτη

Σύλλογος αρχιτεκτόνων: Στόχος η διατήρηση του Σάμη Μπέη

Στη διατήρηση και στη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των στοιχείων που συνθέτουν τον ιστορικό χαρακτήρα της εντός των τειχών πόλης του Ηρακλείου, εστιάζει τη δράση του ο σύλλογος αρχιτεκτόνων του Ν. Ηρακλείου, που πραγματοποίησε συνάντηση με αφορμή το Σάμη Μπέη.

Όπως τονίστηκε δεν πρόκειται για κατεδάφιση, αλλά για αποξήλωση των σαθρών στοιχείων, ώστε να αποκατασταθεί.

Προτεραιότητα του δήμου είναι η αποκατάσταση και η ανάδειξη, τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Αναστασάκης, που συμμετείχε στη συνάντηση.  

«Πρέπει να διατηρήσουμε την ιστορικότητα και των πολιτισμό μας, παράλληλα με την ασφάλεια των πολιτών», λένε οι αρχιτέκτονες του Ηρακλείου που πραγματοποίησαν συνάντηση, με αφορμή το σάμη μπέη.

Προτεραιότητα του δήμου είναι η αποκατάσταση και η ανάδειξη, τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Αναστασάκης, αναφέροντας παράλληλα το ιδιοκτησιακό θέμα που έχει ανακύψει.

Ο σύλλογος αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, όπως τονίστηκε, εστιάζει τη δράση του στη διατήρηση και στη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των στοιχείων που συνθέτουν τον ιστορικό χαρακτήρα της εντός των τειχών πόλης του Ηρακλείου.

Σχόλια