Κρήτη

Παρουσιάστηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός «Ηράκλειο, Έξυπνη Πόλη»

Με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση της πόλης του Ηρακλείου, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα rerum σε ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις πιλοτικές εφαρμογές που αναπτύσσει ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού «Ηράκλειο, Έξυπνη Πόλη», μέσω της τεχνολογίας και έξυπνων αισθητήρων.

Το πρόγραμμα rerum είναι ένα ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία  με το ΙΤΕ, ξένα πανεπιστήμια και εταιρίες με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Έξυπνοι αισθητήρες που θα καταγράφουν περιβαλλοντικές παραμέτρους (αέριους ρύπους) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ενεργειακές καταναλώσεις και κυκλοφοριακά δεδομένα. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) που στόχο να διασυνδέσει ένα τεράστιο αριθμό «έξυπνων συσκευών», οι οποίες θα επικοινωνούν μεταξύ τους,  ανταλλάσοντας δεδομένα και πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου. Η τεχνολογία που θα καταστήσει το Ηράκλειο μια έξυπνη πόλη.

Το πρόγραμμα RERUM, που παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο, εντάσσεται στις πιλοτικές εφαρμογές που αναπτύσσει ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού «Ηράκλειο, Έξυπνη Πόλη», σκοπό έχει να αποτελέσει το Ηράκλειο ένα σημαντικό κόμβο στο παγκόσμιο δίκτυο των έξυπνων πόλεων και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και να χρησιμοποιηθεί αυτή η ταυτότητα της "έξυπνης πόλης" ως αναπτυξιακό εργαλείο με κοινωνική αποδοτικότητα και οικονομική αποτελεσματικότητα.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου.

Σχόλια