Κρήτη

Δράση ενημέρωσης από το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

 Σε άμεση δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα τοπικά διαμερίσματα και στις περιφερειακές ενότητες θα προχωρήσει το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Ηρακλείου.

Η πρώτη συνάντηση της τρίτης θητείας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, μεταναστευτικών ομάδων και δημοτικών συμβούλων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λότζια.

Μέσα από τοποθετήσεις όλων και διάλογο, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άμεση λειτουργία του Γραφείου Ασύλου και στην Κρήτη, στη δυνατότητα υποβολής αίτησης για άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στις κατά τόπους υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στην άσκηση πίεσης σε όλους τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη επιπλέον μέτρων υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και των λοιπών μεταναστών, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής και των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων. 

Σχόλια