Κρήτη

Ανοικτό συνέδριο κοινωνίας πολιτών

Στην πορεία προς  το «Ανοικτό συνέδριο κοινωνίας πολιτών για την κοινωνική οικονομία» διοργανώνονται η 9η και η 10η προσυνεδριακή ημερίδα στα Χανιά την Τετάρτη 20/4 και το Ηράκλειο 21/4, από την κίνηση κοινωνία των πολιτών.

Στις συνδιασκέψεις αυτές καλείται ο κόσμος των συλλόγων και του συνεργατισμού να διαβουλευτεί και να ενώσει δυνάμεις στη νέα προοπτική της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Είναι επείγουσα ανάγκη για όλες τις περιφέρειες της χώρας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποβάθμισης των κοινωνικών υπηρεσιών.

 Μια επείγουσα ανάγκη απέναντι στη φθίνουσα μισθωτή εργασία που με τις δυνάμεις των συλλογικών οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ένωση των δυνάμεων του συνεργατισμού και του εθελοντισμού.

Η Κρήτη έχει παράδοση στα συνεταιριστικά εγχειρήματα, καιρός να απλωθεί σε όλη την κοινωνία.

ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.    Η ΣΥΡΡΊΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ο περιορισμός των ατομικών και οικογενειακών επιχειρήσεων

 ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ.

2.    ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

3.    Η ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΫΛΗΣ - ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, το μέγα πρόβλημα των επενδύσεων.

4.    Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και τα αυτοδιαχειριζόμενα ασφαλιστικά ταμεία.

5.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΝΕΟΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ....

6.    Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ - η νέα καθολικότητα της κοινωνίας πολιτών.

7.    ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (συνεταιρισμοί, ΑΜΚΕ, σύλλογοι κλπ).

8.    ΤΟ «ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ» της κοινωνικής οικονομίας.

9.    ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εισοδημάτων.

10.ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ μεταξύ ΟΤΑ και κοινωνίας πολιτών.

.

11. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

12.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

13. ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

14 .ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και κοινωνική επιχειρηματικότητα.           

15. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΗΘΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.          

16 .ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ και κοινωνική επιχειρηματικότητα.          

17. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.          

18 .ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και κοινωνική οικονομία.

 19. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.          

20. Δια βίου μάθηση. Σπουδή στο κοινωνικό κεφάλαιο.          

Σχόλια