Κρήτη

Συνάντηση για την αδήλωτη εργασία

Διακλαδική συνάντηση για την αδήλωτη εργασία, παρουσία και του Προεδρείου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Ινστιτούτου εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.

Στόχος της συνάντησης είναι η σύνταξη μίας «διαγνωστικής έκθεσης» για τον τρόπο αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, οι διαδεδομένες μορφές αδήλωτης ή μερικής αδήλωτης εργασίας, βασικά αίτια - εμπόδια, βελτίωση - αποτελεσματικότητα ελεγκτικών μηχανισμών κ.ά.

Σχόλια