Κρήτη

Ανησυχία του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το κληροδότημα Τρανταλίδη

«Το ΤΕΕ-ΤΑΚ, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση του διατηρητέου κελύφους της Οθωμανικής περιόδου (κονάκι Σαμή Μπέη, κληροδότημα Τρανταλίδη) στην οδό Ιδομενέως στο Ηράκλειο. Ένα από τα ιστορικότερα κτίσματα της πόλης, χαρακτηριστικό δείγμα μιας ολόκληρης εποχής, έχει παραδοθεί με ευθύνη των ιδιοκτητών του (στην περίπτωση αυτή του Δήμου Ρεθύμνης) στην εγκατάλειψη και τη φθορά», ανακοίνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η θλιβερή εικόνα της απαξίωσης ενός μοναδικού κηρυγμένου κτιρίου συμπληρώνεται από την αδιαφορία που επιδεικνύουν για χρόνια οι εντεταλμένοι μηχανισμοί προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα το κεντρικό ΥΠΠΟ, που δεν  διαθέτει ούτε τον στοιχειώδη προγραμματισμό που απαιτείται για τη διάσωση και τη διαχείριση της αρχιτεκτονικής στρωματογραφίας των πόλεων μας.

Στην πόλη του Ηρακλείου τα τελευταία 40 χρόνια, έχουν κατεδαφιστεί πολλά αξιόλογα αρχιτεκτονικά κελύφη όλων των ιστορικών φάσεων της οικιστικής εξέλιξης του αστικού της σχηματισμού και παράλληλα υπάρχει ολιγωρία για την ανάδειξη και την προστασία πολλών κηρυγμένων διατηρητέων κτιρίων (όπως οι Κυλινδρόμυλοι Καστρινάκη) και έλλειψη ενδιαφέροντος για τη θεσμική κατοχύρωση άλλων («Ηρώον» στην πλατεία Ελευθερίας).

Τα ζητήματα της ιδιοκτησιακής κατάστασης πολλών από αυτά δεν μπορούν να αποτελούν διαρκώς την εύκολη δικαιολογία για την επιδεικτική εγκατάλειψη και τη σταδιακή καταστροφή τους.

Η προστασία, η διάσωση, η συντήρηση και η αποκατάσταση των εξαιρετικών δειγμάτων της αρχιτεκτονικής μνημειακής στρωματογραφίας του Χάνδακα και του Κάστρου, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και καθημερινή έγνοια όλων μας.

Καλούμε το δήμο Ηρακλείου , που θεωρούμε πως διαθέτει σήμερα θετική άποψη για τα σχετικά ζητήματα και όλους τους ενεργούς Πολίτες της πόλης μας, να αναλάβουν αποφασιστικό ρόλο στη διαφύλαξη αυτής της κληρονομιάς και να καλλιεργήσουν με όλους τους τρόπους την ανάπτυξη και την παγίωση μιας θετικής νοοτροπίας στη νεότερη γενιά μέσω της διαρκούς ενημέρωσης και προβολής των σχετικών θεμάτων.

Όλα τα διατηρητέα και τα ανώνυμα αρχιτεκτονικά κελύφη και οι ιστορικές γειτονιές της πόλης, μαζί με το μεγάλο επάκτιο και χερσαίο μνημειακό της μέτωπο και το απόθεμα των χαρακτηριστικών -για όλες τις φάσεις της πόλης- κτιρίων που διασώθηκαν, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα σχολαστικής μελέτης και σωστού και υπεύθυνου προγραμματισμού με τη διάσωση, την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και τη δυναμική επανάχρηση και απόδοσή τους στο περιβάλλον και το δημόσιο χώρο και τις μελλοντικές γενιές της πόλης.

Ο δήμος Ηρακλείου πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα σχετικά ζητήματα και πρέπει να προχωρήσει άμεσα με συστηματικό και πιεστικό τρόπο στη θεσμική και κατασκευαστική αντιμετώπιση των δυο κτισμάτων του κληροδοτήματος Τρανταλίδη, διεκδικώντας προς όφελος των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης τη μέγιστη δυνατή προστασία και αξιοποίησή τους, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα την τελευταία διετία. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η μερική -έστω - καταστροφή και η εκ των υστέρων ανάδειξή τους.

Σημειώνουμε πως σε όλα τα θέματα που άπτονται της υπεράσπισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του μνημειακού αποθέματος της πόλης του Ηρακλείου αλλά και όλης της Ανατολικής Κρήτης, το ΤΕΕ-ΤΑΚ έχει συμβάλει μέχρι σήμερα ενεργά και θα εξακολουθήσει να συμμετέχει  όποτε του ζητηθεί, προκειμένου να πραγματοποιείται η καλύτερη προσέγγιση και η αρτιότερη επιστημονική τεκμηρίωση και αντιμετώπιση που απαιτούν οι σχετικές διαδικασίες. Αξία σε όλες τις περιπτώσεις έχει η διάσωση της συλλογικής Μνήμης και η έμπρακτη εναντίωση όλης της τοπικής Κοινωνίας στους πολύτροπους μηχανισμούς της λήθης.

Σχόλια