Κρήτη

Ανακατασκευή μόνωσης στη Λότζια: Βασικό θέμα του δημοτικού συμβουλίου

Η ανακατασκευή της μόνωσης του κτηρίου της Λότζια καθώς και η έγκριση προύπολογισμού για τη δημιουργία ξενώνα κακοποιημένων γυναικών είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Δευτέρα 11 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου βρίσκονται 41 θέματα. Αναλυτικότερα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για εκτέλεση της συνεχιζόμενης δράσης - έργο με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) λυόμενων αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 108/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για εκτέλεση της συνεχιζόμενης δράσης - έργο με τίτλο «Ανακατασκευή μόνωσης κτιρίου Loggia και αναβάθμιση κλιματισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου» (απόφαση 109/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου έτους 2016 με την ένταξη πέντε (5) νέων έργων με τίτλους : 1) Κατασκευή ανοικτής υπενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού μπροστά από τον καταυλισμό των Ρομά, 2) Συντήρηση και επισκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου Κάτω Ασιτών, 3) Συντήρηση και επισκευή - επισκευή κτηρίου «Βασιλικής Αγίου Μάρκου» Δήμου Ηρακλείου, 4) Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5χ5 Δειλινών 5) Συντήρηση και επισκευή «Σταδίου Ελευθερίας στο τμήμα επί της οδού Πυράνθου» (απόφαση 176/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

4. Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης (απόφαση 177/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 179/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

6. Τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου και Κ.Α. εσόδων 32 - Κ.Α. Εξόδων 8511 (απόφαση 180/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

7. Έγκριση διενέργειας προμηθειών των δημοτικών κοιμητηρίων.

8. Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών διαφόρων τελών και προστίμων.

9. Επιστροφή χρημάτων .

10. Τροποποίηση στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ηρακλείου και Ορισμός των μελών του Συμβουλίου Ένταξης των Μεταναστών Δήμου Ηρακλείου για την τρίτη διετή θητεία αυτού.

11. Ορισμός της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Καναβάκη Μαρίας σε επιτροπές και ομάδες έργου της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.  

12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας κρέατος για τους ενδεείς πολίτες - κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου για το Πάσχα 2016.

13. Εξέταση πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 397 (Γ1830) της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» (Απόφαση 8/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

14. Έγκριση κανονιστικής διάταξης για την υπαίθρια διαφήμιση (λήξη δημόσιας διαβούλευσης) - (απόφαση 12/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

15.      Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης στα πλαίσια του έργου «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη».

16. Παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Λεωφόρου Ικάρου (από Καρτερού έως Αεροδρόμιο).

17. Έγκριση προσαρμογών - τροποποιήσεων της μελέτης εφαρμογής του έργου «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη».

18. Σύνταξη πράξης αναλογισμού στην οδό Πλαστήρα και Κοκκίνη.

19. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V - A Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020 με τίτλο έργου «Μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος από τις μεταφορές, μέσω (Ο)λιστικής (Δ)ιαχείρισης (Ο)δοστρωμάτων και (Σ)υγκοινωνιών Δικτύων και ακρωνύμιο «ΟΔΟΣ» .

20. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ηρακλείου στο Πρόγραμμα Interreg BalkanMed με τίτλο "Transboundary Maritime Spatial Planning Under the Socioeconomic Aspect Environmental Changes - TEACH - MSP".

21. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανέγερση κέντρου εκπαίδευσης και πολιτισμού Νέας Αλικαρνασσού».

22. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδών Σταδίου, Ηρακλείτου, Ηροδότου και Δημοκρατίας περιοχής Θαλασσινών ΠΕ 17 Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου.  

23. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δωμάτων και στεγών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου».

24. Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την έγκριση στάσης τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου.

25. Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων.

26. Έγκριση τοποθέτησης καμπίνων - κατανεμητών οπτικών ινών (ONU) ιδιοκτησίας ΟΤΕ RURAL SOUTH AEEΣ.

27. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Θεάτρων».

28. Έγκριση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων».

29. Διεξαγωγή αγώνα δρόμου πόλης 5χλμ, 10χλμ και 800μ. (παίδων) "RUN-GREECE" στο Ηράκλειο την 17η Απριλίου 2016.

30. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α. Ηρακλείου για το έτος 2016.

31. Κατάθεση για διαβούλευση του στρατηγικού σχεδιασμού «Ηράκλειο, Έξυπνη Πόλη».

32. Τροποποίηση της αρ. 537/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας» ως προς τα μέλη της.   

33. Διαφημιστική προβολή του Δήμου Ηρακλείου στο περιοδικό ANEΚORAMA της ANEK LINES.

34. Διαφημιστική προβολή του Δήμου Ηρακλείου στο περιοδικό BYBUS Έγκριση Προγραμματικής Συμφωνίας για την υποβολή πρότασης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και στην πράξη με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταβολή της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας.

35. Υποβολή πρότασης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 στην πράξη με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Ξενώνα Γυναικών».

36.      Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Μαμουλάκη Χαράλαμπου στην Αθήνα.

37.      Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικού για τον καθαρισμό δημόσιων κτιρίων από τα graffiti στο Δήμο Ηρακλείου.

38. Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών των κ.κ. Θεοδωράκη Ελένη, Κουτάντου Άννα, Καραλή Γεωργίου και Καραλή Χρήστου.

39. Έγκριση Προγραμματικής Συμφωνίας για την υποβολή πρότασης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και στην πράξη με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταβολή της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας.

40. Υποβολή πρότασης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 στην πράξη με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Ξενώνα Γυναικών».

41. Έγκριση προμήθειας βιβλίων.

Σχόλια